PŘEDŠKOLÁK 2017/2018

vloženo: 01. 12. 2017

Zveme vás na již tradiční a velmi oblíbenou akci pro budoucí žáky 1.tříd. Níže naleznete termíny jednotlivých setkání. Čas je stanoven na 13.30 – 14.30. Vzhledem k tomu, že největší skupinu účastníků tvoří děti z MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko, budou přihlášené děti ze zmíněných školek doprovázeny paní učitelkou z MŠ do ZŠ Komenského. Po skončení setkání si děti budou vyzvedávat rodiče. Ostatní přihlášené děti, které nedochází do MŠ Čtyřlístek či Sluníčko, budou přicházet i odcházet v doprovodu rodičů. Na všechny děti se moc těšíme.

Termíny setkání

25. 1.               22. 2.               22. 3.               26. 4.               24. 5.

Čas

13. 30 – 14. 30

Vstup do budovy školy bude umožněn červenými dveřmi z ulice Komenského naproti Hlaholu v čase 13.20 – 13.35. Poté použijte hlavní vstup do školy (budova 2. stupně od učiliště).

S sebou

Přezůvky, pastelky, nůžky, svačinu a pití, 22. 2. cvičební úbor a obuv do tělocvičny.

Přihlášky

Přihláška je ke stažení ZDE, dále jsou k dispozici v MŠ Čtyřlístek  a Sluníčko nebo na sekretariátu ZŠ Komenského.

Termín odevzdání přihlášek je do 1. 12. 2017. Přihlášky lze odevzdat v MŠ Čtyřlístek  a Sluníčko, na sekretariátu ZŠ Komenského nebo poslat v elektronické podobě na info@zs-komeskeho.cz.

Informace

Důležité informace i články a fotografie z jednotlivých setkání budou zveřejňovány na webových stránkách školy  www.zs-komeskeho.cz.


 Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace