Procházka vánoční Prahou – výlet 8. C

vloženo: 20. 12. 2017

Dne 18. 12. se vydala třída 8. C s paní učitelkou Bydžovskou, Chmelíčkovou a paní asistentkou Najmanovou na výlet do Prahy. Po překonání nástrah Českých drah se nám podařilo všem, včetně Elišky nastoupit do vlaku a úspěšně dojet do Prahy (a zpět). Vydali jsme se z Masarykova nádraží pěšky k Obecnímu domu a Královskou cestou na Karlův most. Na pokyn paní učitelky Chmelíčkové jsme si ve skupinkách připravili krátké povídaní o různých památkách, které jsme po cestě mohli vidět. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Procházka byla velmi příjemná i v dosti mrazivém počasí. Nakonec jsme se všichni ohřáli a občerstvili v obchodním domě Palladium.


 Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace