Přijímací řízení na SŠ

vloženo: 28. 02. 2018

Důležité termíny:

30. ledna 2018 – Schůzka rodičů žáků 9. ročníků od 16 hod. v auditoriu - prezentaci a informační leták z této schůzky najdete v sekci Školní poradenské pracoviště http://www.zs-komenskeho.cz/vychovne-poradenstvi/


31. ledna 2018 – žáci obdrží jednu přihlášku na SŠ (obstarají si minimálně 2 kopie) a zápisový lístek (nutné řádně uschovat)

do 1. března 2018 – žák nebo jeho zákonný zástupce doručí vyplněnou a školou potvrzenou přihlášku na dvě zvolené střední školy

12. dubna 2018 – 1. termín jednotné přijímací zkoušky (konají všichni žáci, kteří se hlásí na obory s maturitní zkouškou)

16. dubna – 2. termín jednotné přijímací zkoušky

Náhradní termíny:  10. května 2018, 11. května 2018

-          po přijetí na SŠ musí žák svůj záměr studovat zde potvrdit odevzdáním zápisového lístku

 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018 zde.

 

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek zde.

 

Další důležité informace k přijímacímu řízení také naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

V případě dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Ludmilu Šimonovou – 325 519 525, simonova@zs-komenskeho.cz


 



Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace