Předškolák 1. setkání

vloženo: 25. 01. 2018

Ve čtvrtek 25. 1. se v době 13.30 – 14.30 uskuteční první setkání budoucích předškoláků. Přihlášené a zaregistrované děti z MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko se dostaví v doprovodu pedagoga z MŠ, děti z ostatních mateřských škol přivede zákonný zástupce či jiná dospělá osoba. Vstup do školy bude v čase 13.20 – 13.35 umožněn z ulice Komenského do budovy 1. stupně naproti budově Hlaholu. Pro případný pozdější vstup využijte hlavní vchod do školy (budova 2. stupně). Ve vstupní hale bude pro lepší orientaci vyvěšeno rozdělení dětí do skupin a místností. Po skončení setkání si mohou rodiče vyzvednout děti před danou učebnou. Pro vstup do školy a odchod s dětmi mohou rodiče opět využít vchod z ulice Komenského do budovy 1. stupně. Otevřeno bude od 14.25. S sebou by děti měly mít přezůvky, pastelky, nůžky, svačinu a pití. Těšíme se!


 Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace