Pre-testing Cambridgeských zkoušek PET

vloženo: 24. 02. 2019

    Žáci jazykové třídy 9.A měli možnost si ověřit úroveň svých jazykových znalostí a dovedností při pre-testingu Cambridgeských zkoušek PET. Zkoušky se skládají ze 4 částí, čtení a psaní 90 minut, poslech 35 minut a pohovor 10 minut. Jazyková úroveň odpovídá stupni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Všichni žáci si vyzkoušeli čtení a poslech. K úspěšnému složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 70% správných odpovědí ze všech částí.

     Testy jsou natolik náročné, že i překročení hranice 70% úspěšnosti z jedné části je velkým úspěchem pro žáky ZŠ, protože tento typ zkoušky představuje již 2/3 znalostí zkoušky vyšší, tj. FCE, kterou obvykle skládají středoškoláci v závěru studia.

     Hranici úspěšnosti se v obou testovaných okruzích podařilo překročit devíti žákům, v jednom byli úspěšní čtyři žáci. /Psaní a pohovor s rodilým mluvčím neabsolvovali./ Testování organizuje Britská rada v Praze, cena za stupeň PET v letošním roce činí 3000 korun. Proto úspěšným žákům doporučujeme další intenzivní studium angličtiny a poté účast ve vyšším stupni Cambridgeských zkoušek FCE až při studiu na střední škole, kam v září nastoupí.


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace