Zápis do 1. ročníku na školní rok 2019/2020

vloženo: 08. 04. 2019

Zápis dětí proběhne v pondělí 8. 4. 2019 od 14 do 18 hodin. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. S sebou k zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Můžete si také předem vyplnit žádost o přijetí, která je ke stažení níže. Přijímány budou přednostně děti, pro které je ZŠ Komenského školou spádovou.

I v případě, že zákonný zástupce bude žádat o odklad školní docházky, je nutné dostavit se k zápisu v řádném termínu.  Žádost o odklad povinné školní docházky bude vyplněna na místě nebo ji lze také vyplnit předem, formulář je ke stažení níže. Pro  povolení odkladu školní docházky je třeba vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení.  Zákonným zástupcům zvažujícím odklad doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení ( pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum) co nejdříve.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace