Veřejná pozvánka na simulované studentské zastupitelstvo

vloženo: 19. 05. 2019

VÍTE, CO TRÁPÍ ŽÁKY MÍSTNÍCH ŠKOL V NYMBURCE? CO CHTĚJÍ ZMĚNIT A VYLEPŠIT?

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT JEJICH NÁZORY NA AKTUÁLNÍ STAV MĚSTA Z POHLEDU MLADÝCH A ZAPOJIT SE DO DISKUZE!

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, milé žačky, milí žáci,

 srdečně Vás zveme na simulované zasedání Zastupitelstva města NYMBURK, kde na místa zastupitelů a zastupitelek usednou žáci místních základních škol.

Projednají témata, která považují ve svém okolí za důležitá, a navrhnou, co by sami změnili.

 

Datum a čas: čtvrtek 20. června 2019,  14:00 hodin (do cca 16:00 hodin)

Místo: v malém sále Obecního domu, Smetanova 55.

 

Zasedání zahájí a povede zástupce vedení města. Program zastupitelstva je v rukou žáků. Obvyklou praxí je, že nejprve mladí „zastupitelé a zastupitelky“ rozdělení do fiktivních politických stran představí své návrhy usnesení. Budou se je snažit obhájit v diskuzi a prosadit jejich přijetí při hlasování.

Poté položí dotaz, zda a jak reálné zastupitelstvo řeší vybrané záležitosti, které žáky zajímají.

Simulované jednání je vyvrcholením dvoudenní simulační hry o komunální politice, kterou ve městě pořádá organizace Agora CE o.p.s. ve spolupráci s městem Nymburk a místními školami. V průběhu hry se žáci pod vedením zkušených lektorů seznamují s praktickým fungováním komunální politiky a přemýšlí o problémech ve svém bezprostředním okolí.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Pokud Vás projekt zaujal, neváhejte se ozvat pro bližší informace!

Pavla Bednáriková, pavla.bednarikova@agorace.cz, 737 040 888

Agora CE, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4, http://agorace.cz/vzdelavani/studentske-zastupitelstvo/

 

Program studentské simulační hry, 19. a 20. června 2019, Nymburk

 

Datum, čas, místo

Téma

Obsah

Středa, 19.6.2019

8:00 – 13:30

 

Auditorium ZŠ Tyršova,
Tyršova 446/9

Úvod

Jak funguje komunální politika?

 

 

Jak se mohou mladí lidé zapojit?

Co bych ve městě změnil(a)?

Představení lektorů a simulační hry, očekávání studentů

Základní informace o demokracii a komunální politice: rozdělení moci ve státě, orgány města, kdo je kdo v komunální politice, kompetence a finance obce

Z teorie do praxe: komunální struktury v Nymburce

Možnosti zapojení občana

Diskuze o problémech města

Zhodnocení prvního dne

16:00 – ??

Obecní dům,
Smetanova 55

Jak probíhá jednání zastupitelstva města ve skutečnosti?

veřejně přístupné

Návštěva skutečného jednání zastupitelstva města Nymbruka, pozorování a hledání odpovědí na zadané otázky k průběhu jednání.

Návštěva zastupitelstva je nutná k úspěšnému absolvování celého programu.

čtvrtek , 20.6.2019

8:00 – 12:30

Městský úřad,
Nám. Přemyslovců 163/18

Otestování znalostí z prvního dne

Co je třeba znát o průběhu jednání zastupitelstva?

Příprava vlastních návrhů a interpelací

 

Kvíz pro lepší paměť

Zhodnocení skutečného jednání zastupitelstva z minulého dne. Průběh a pravidla jednání.

Rozdělení studentů do fiktivních politických stran

„Kuchařka“ pro mladé komunální politiky

 • Co je a jak se píše návrh / interpelace?
 • Volba témat pro interpelace a návrhy

Práce v politických stranách za podpory skutečných zastupitelů

 • Vypracování vlastních návrhů a interpelací
  • Komentář k návrhům ostatních „stran“
  • Příprava na argumentaci během simulovaného jednání

Zhodnocení dopolední části druhého dne

14:00 – ???

Obecní dům,
Smetanova 55

Finále – simulované jednání zastupitelstva

veřejně přístupné

Zakončení a zhodnocení hry

Přivítání koordinátorkou hry Pavlou Bednárikovou

Simulované jednání zastupitelstva (vede starosta či místostarosta)

Slavnostní zakončení simulační hry

Zhodnocení a reflexe simulovaného jednání a celé hry


 

 

 Co je simulační hra o komunální politice?

Komunální politika začíná hned před našimi dveřmi – a to v pravém slova smyslu. Protože chodníky, které používáme, ulice, po kterých jezdíme, parky, odvoz odpadu nebo provoz fotbalového hřiště, to všechno patří k úkolům komunální sféry. Proto je komunální politika důležitá pro každého občana v každém věku.

Tato simulace vám pomůže pochopit, jak se dělá politika ve vašem městě, jak se volí zastupitelé, jaké úkoly má starosta či starostka města, jaké kompetence má obec a odkud dostává peníze, aby mohla své úkoly plnit. A hlavně: jakými způsoby se na vytváření komunální politiky mohou podílet občané. Zapojení občanů do rozhodovacích procesů je jedním z hlavních cílů organizace Agora CE o.p.s., který již dvacet let prosazuje v nejen České republice a simulační hru převzala v roce 2014 od německé nadace Fridricha Eberta.

Podílet se na rozhodování je nejjednodušší právě na komunální úrovni a velkou výhodou je, že mladí lidé mohou začít přímo ve svém okolí, ve svém městě, které dobře znají. Úkolem může být například zlepšení podmínek pro využití místního bazénu nebo oprava přechodu přes rušnou hlavní ulici, která měla být již dávno provedena.

Během simulační hry se stanete zastupiteli vašeho města a řešíte reálné problémy ze svého pohledu a na základě svých zkušeností. Tuto možnost využilo již několik stovek studentů z celé České republiky (např.  Kutná Hora, Jičín, Litoměřice, Třinec, Liberec), kteří se simulační hry zúčastnili.

 

Kdo všechno se hry účastní?

 • Mladí lidé ve věku 13 – 18 let, tedy vy
 • Zastupitelé města – radí vám během druhého dne hry při přípravě na simulované jednání
 • Starosta – vede simulované jednání zastupitelstva a odpovídá na vaše dotazy
 • Veřejnost a tisk – simulované jednání je veřejné, přijít mohou vaši příbuzní a spolužáci, ale také zastupitelé, zástupci městské správy, novináři a další zájemci
 • Lektoři – zkušení mladí lidé, kteří hru vedou a mají potřebné obsahové i metodické znalosti

Jak dlouho hra trvá?

Hra probíhá celkem dva dny v termínu 19. a 20. června. Program prvního dne se koná v auditoriu ZŠ Tyršova. Odpoledne pak navštívíme skutečné zasedání zastupitelstva města Nymburk. Druhý den bude nejdříve na radnici - a pak se přesuneme do Zasedacího sálu zastupitelstva (tamtéž). Vše vrcholí simulovaným jednáním zastupitelstva ve čtvrtek odpoledne.

Pro úspěšný průběh hry je nutná vaše účast na všech částech programu včetně návštěvy skutečného zasedání městského zastupitelstva, kde se ve středu zdržíme až do odpoledních hodin (viz program, který brzy dostanete)!

 

Kontakt na koordinátora simulační hry: Pavla Bednáriková, pavla.bednarikova@agorace.cz

Tak pojďme na to! Rádi vás podpoříme v objevování možností, jak se aktivně zapojit do utváření životních podmínek ve vaší obci.


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace