Den Země na 2. stupni

vloženo: 10. 05. 2019

Ve středu 24. dubna proběhl na celém druhém stupni projektový den  - Den Země. Cílem tohoto programu byla snaha připomenout žákům problematická ekologická témata. Celý den byl rozvržen do dvou základních bloků. První a druhou vyučovací hodinu byla věnována konkrétním ožehavým tématům z oblasti ekosystémů a působení člověka na přírodu. Třetí až pátou vyučovací hodinu probíhala výtvarná soutěž.

Témata pro první dvě hodiny byla zvolena takto:

6. ročníky – Vyhynulí živočichové rukou člověka za posledních 500 let,

7. ročníky – Obchod se zvířaty,

8. ročníky – O čem se nemluví,

9. ročníky – Voda a vysychání krajiny

Témata byla doplněna o kvízy a úkoly, např. žáci šestých ročníků psali popis vyhynulého živočicha. Svůj popis odnesli do jiné šesté třídy a žáci v ní měli zkoušet nakreslit daného tvora podle popisu, který obdrželi.  Sedmé ročníky vytvářely grafy a mapy černého obchodu se zvířaty. Osmičky psaly dopis člověku. Deváťáci naopak vytvářeli mapu sucha České republiky. V každé třídě byla zvolena nejlepší práce a její autor byl odměněn sladkostí.

Výsledky výtvarné soutěže 6. – 7. ročník

  1. místo: 6. B – Kuncová, Grossová, Koudová
  2. místo: 7. D – Lehká, Vágnerová, Hánová, Domová
  3. místo: 7. A – Hořáčková, Křížová, Masáková, Horáková

 

Výsledky výtvarné soutěže 8. – 9. ročník

  1. místo: 9. C – Bársonyová, Koníčková, Fojtíková, Lackovič, Dome
  2. místo: 8. B – Svoboda, Farníková, Janek
  3. místo: 8. C – Černíková, Gutu, Krejčová, Kuchtová

 

Závěrem bych ráda poděkovala všem třídním i netřídním vyučujícím, kteří se na Dni Země podíleli a strávili celý den se žáky. Velké poděkování patří  především paní učitelce Farníkové, která pro všechny připravila výtvarnou soutěž.

Zuzana Čábelová


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace