Školní družina

Školní družina je pro děti 1.-3. tříd   

Každý všední den od 6:15 hodin přicházejí děti na ranní činnosti do Mediatéky.
V 7:30hod. odcházejí s vychovatelkou do šaten na hlavní budovu školy .
Od 11:20 hod. a od 12:15 hod. jsou děti na obědě ve školní  jídelně / Hlahol/.

Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnostv jednotlivých odděleních a činnost zájmových kroužků.
Během odpoledne dochází ke slučování oddělení, od 15:00 hod.vychovatelky přechází s dětmi do Mediatéky. Provoz ŠD je ukončen do 17.00 hod. v Mediatéce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

*aktuální informace  o akcích šd budou v žákovské knížce na   str. školní družiny

 

*obědy – ve školní jídelně /Hlahol/

 

*podle uvážení rodičů – náhradní oblečení do atria / budou si nechávat v sáčku v šatně

 

*všechny věci je nutné podepsat  /  pro případ záměny ..

 

 * při pobytu ve školní družině se děti řídí školním řádem                                                                                                     

    


 Školní družina  bude v provozu 3. září 2018 od 6:15hod do 12hod.

 / pro přihlášené děti/  

 Fotografie a články z akcí a projektů ŠD+ŠK můžete  prohlížet na  

 

 na Facebooku - Školní družina a klub ZŠ Komenského NB

 

 Vaše dotazy  můžete psát na  email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz


 

 

 

 


Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace