Školní družina

 

Vážení rodiče,

s účinností od 1.9. 2019 stanovuji  příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině

a školním klubu na 1000,- Kč za školní rok za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky

sourozenců do školní družiny.

 
                                                      Mgr. Tomáš Danzer

                                                             ředitel školy

                                    

Školní družina je pro děti 1.-3. tříd  
Každý všední den od 6:15 hodin přicházejí děti na ranní činnosti do Mediatéky.
V 7:30hod. odcházejí s vychovatelkou do šaten na hlavní budovu školy .
Od 11:20 hod. a od 12:15 hod. jsou děti na obědě ve školní  jídelně / Hlahol/.

Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnostv jednotlivých odděleních a činnost zájmových kroužků.
Během odpoledne dochází ke slučování oddělení, od 15:00 hod.vychovatelky přechází s dětmi do Mediatéky.

Provoz ŠD je ukončen do 17.00 hod. v Mediatéce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*aktuální informace  o akcích šd na nástěnkách u oddělení + letáčky

 

*obědy – ve školní jídelně /Hlahol/

/ pokud dítě zapomene čip, může si v jídelně vytisknout náhradní stravenku ... musí zadat  heslo svého účtu/

 

*podle uvážení rodičů – náhradní oblečení do atria / budou si nechávat v sáčku v šatně

 

*všechny věci je nutné podepsat  /  pro případ záměny ..

 

 *při pobytu ve školní družině se děti řídí školním řádem
                                                                                                   

  

*do školní družiny  nenoste tablet  a mobilní telefon  /za účelem hry/


 


 

 školní rok 2018 -19                8 oddělení     240 dětí

Oddělení        vychovatelka                                     

I. oddělení              

Caňkářová  Táňa

   III. B + III. D  

Mediatéka

II. oddělení                

Černá Eva

   I. A + I. B

ve třídě I. A

III. oddělení                

Jelínková Milena

   II.C + II.B + II.A                 

ve třídě II. B

IV. oddělení                

Pilařová Markéta

   III. C + III. B

ve třídě I. B

V. oddělení              

Pavlíková Martina                   

   I. C +I. B  

ve třídě I. C

VI. oddělení                

Kozáková Zuzana

   II.A   + I.D

ve třídě II. A

VII. oddělení

Jakoubková Marie         

   II. B  + II.D    

ve třídě II. B

VIII. oddělení 

Jelínková  Radka

   III. A + III. B

ve třídě III. A


  

 Fotografie a články z akcí a projektů ŠD+ŠK můžete  prohlížet na  

 

 na Facebooku - Školní družina a klub ZŠ Komenského NB

 

 Vaše dotazy  můžete psát na  email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz


 

 

 

 


Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace