Školní družina

Školní družina je pro děti 1.-3. tříd   

Každý všední den od 6:15 hodin přicházejí děti na ranní činnosti do Mediatéky.
V 7:30hod. odcházejí s vychovatelkou do šaten na hlavní budovu školy .
Od 11:20 hod. a od 12:15 hod. jsou děti na obědě v jídelně COPu. 

Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnostv jednotlivých odděleních a činnost zájmových kroužků.
Během odpoledne dochází ke slučování oddělení, od 15:00 hod.vychovatelky přechází s dětmi do Mediatéky. Provoz ŠD je ukončen do 17.00 hod. v Mediatéce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

*aktuální informace  o akcích šd budou v žákovské knížce na str. školní družiny

 

*obědy – docházíme do budovy COP .. jen nutné mít s sebou podepsaný ČIP.

 

 Počítejte se zdržením oproti loňským obědům ve školní jídelně.

 

*podle uvážení rodičů – náhradní oblečení do atria / budou si nechávat v sáčku v šatně

 

*všechny věci je nutné podepsat  /  pro případ záměny ..

 

 * při pobytu ve školní družině se děti řídí školním řádem                                                                                                     

    


 

 

Oddělení        vychovatelka                                      2017 -18

I. oddělení              

Caňkářová  Táňa

   I. A  + III. C

Mediatéka

II. oddělení                

Černá Eva

   II. A + II. D

ve třídě II. A

III. oddělení                

Jelínková Milena

   III. B + III. C                 

ve třídě III. B

IV. oddělení                

Pilařová Markéta

   II. C + II. D

ve třídě II. C

V. oddělení             

Havránková Eva

   I. C +I. B            

ve třídě I. C

VI. oddělení                

Kozáková Zuzana

   III.A  + III.C

ve třídě III. A

VII. oddělení

Jakoubková Marie

   I. D + I. B                

ve třídě I. D

VIII. oddělení 

Najmanová Věra

   II. B + II. D

ve třídě II. B  

 Fotografie a články z akcí a projektů ŠD+ŠK můžete  prohlížet na  

 

 na Facebooku - Školní družina a klub ZŠ Komenského NB

 

 Vaše dotazy  můžete psát na  email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz


 

 

 

 


Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace