Zájmové útvary

Nabídka zájmových kroužků 2018/2019    při ZŠ Komenského Nymburk

S novým školním rokem si Vám dovolujeme nabídnout několik zájmových kroužků. V přehledu najdete název kroužku, jméno vedoucího, pro koho je kroužek určen. Pokud není uveden termín pravidelných schůzek, bude domluven na první informační schůzce. Přihlášky se odevzdávají u příslušného vedoucího kroužku. Práce v kroužcích probíhá od října do května, není-li stanoveno nebo domluveno jinak.

Všechny kroužky při ZŠ Komenského Nymburk jsou ZDARMA.

Kroužek stolního tenisu

pro žáky 3. až 9. roč., vedoucí: Mgr. Tomáš Kokojan

každou středu od 14:00 (mladší chlapci a děvčata, zpravidla 1.stupeň)

každou středu od 14:50 (starší chlapci a děvčata, zpravidla 2.stupeň)

první schůzka: 3.10.2018 u pingpongových stolů ve 3. patře od 14:00 hod.

 Stolně-tenisový kroužek funguje ve dvou výkonnostních sekcích. Konkrétně se jedná o jednu tréninkovou jednotku za týden pro začátečníky a druhou pro pokročilejší a tím pádem i starší hráče zpravidla z 2. stupně. Hraje se na chodbě druhého a třetího patra nové budovy (4 stoly). Kroužek má ryze rekreační charakter. Pro velké zájemce o stolní tenis je posléze připravena nadstavbová možnost, a to pokračovat i ve vlastní závodní kariéře v Lokomotivě Nymburk (za poslední čtyři roky začalo nastupovat v mistrovských soutěžích již patnáct žáků naší školy). Kroužek má omezenou kapacitu, nezapomeňte se přihlásit včas.

 

Astronomický kroužek


pro žáky 2. až 9. roč., vedoucí: Vratislav Zákoutský

(E: zakoutsky.v@seznam.cz, 602397589)
každé pondělí 13:30 - 15:30 hod. na školní hvězdárně, sraz u vrátnice
první schůzka: 1.10.2018

Hlavní náplní je vlastní pozorování na školní hvězdárně. Jedná se především o pozorování Slunce. Dále jsou to základy astronomie, orientace na obloze, vesmír a jeho složení, planeta Země. Příležitostné večerní pozorování oblohy, exkurze na odborná astronomická pracoviště.

 

Sborový zpěv

pro žáky 1. stupně, vedoucí: Mgr. Lenka Rajlová                             

každou středu 13:00 – 14:00 hod. ve třídě 4.B (2. patro)

 Náplní kroužku je prohloubit v dětech pěvecké, rytmické cítění, naučit se nové písničky za doprovodu kytary a klavíru, děti samy se mohou doprovodit na jednoduché rytmické nástroje.

 

 Zdravotnický kroužek

pro žáky 4. – 5. ročníku, vedoucí: PaedDr. V. Macháčková, Bc. H. Svobodová           

Kroužek bude probíhat od října do května každou středu 12:25 – 13:10 hod. ve třídě 4.C. Děti se seznámí se základy první pomoci při různých poraněních a teoretické znalosti si vždy následně vyzkouší v praktických cvičeních. Cílem  kroužku je příprava žáků na soutěž mladých zdravotníků, která se každý rok koná.

 

 Kroužek sportovní gymnastiky - dívky

vedoucí: Mgr. J. Skořepová

Trénujeme:                 starší v pondělí 15:30 – 17:30 a v pátek 13:00 – 15:00

                      mladší v úterý 15:45 – 17:30 a ve čtvrtek 14:00 – 15:40

V případě volných míst probíhá nábor nových cvičenek z 1. ročníku během října

na úterním a čtvrtečním tréninku.

 Náplní kroužku je rozvoj všeobecné sportovní zdatnosti, získání dobrých cvičebních

návyků. Cvičíme na čtyřech různých nářadích – přeskok, hrazda, prostná a kladina.

Účastníme se soutěže TeamGym a soutěže všestrannosti, jejíž součástí jsou gymnastické

sestavy na uvedených nářadích.

 Kroužek aerobiku – dívky

vedoucí: Mgr. Jana Vízková

 

Trénujeme:                 1. – 3. ročník        pondělí 12:30 – 13:15 hod. 

                                               budova Hlaholu

 

                                      4. – 7. ročník        čtvrtek14:00 – 14:45 hod.

                                                                     budova Hlaholu

 Děvčata se naučí základní aerobní kroky, názvosloví a nacvičí jednoduché sestavy

(choreografie). Cílem je zlepšení fyzické kondice, koordinace pohybů a cvičení na hudbu.

Důraz je kladen na správné držení těla, správné posílení a protažení všech svalových

skupin.

 

 

Kroužek keramiky 1

pro žáky od 2. ročníku, vedoucí: Bc. H. Svobodová              

každé pondělí a úterý 13:00-14:00 hod.v keramické dílně v suterénu 1. stupně.

 

V tomto kroužku se děti učí pracovat s keramickou hlínou různými způsoby, vytváří jednoduché i náročnější výrobky, využívají své fantazie k dotvoření a barevnému zpracování.

 

Kroužek keramiky 2

pro žáky 2. stupně, vedoucí: Mgr. Zdeňka Farníková

každé pondělí  14:00 - 15:00 hod. v keramické dílně v suterénu 1. stupně

 Náplní kroužku bude práce s keramickou hlínou různými způsoby, vytváření jednoduchých i náročnějších výrobků s využitím fantazie k dotvoření a barevnému zpracování. 

 

Hodina pohybu navíc (HPN) se zaměřením na basketbal

pro žáky 2. a 3. roč., vedoucí: Mgr. Michaela Bydžovská

                                   

Kroužek probíhá v úterý a ve čtvrtek 13:15 – 14:00 ve sportovní  hale ZŠ.

Žáci dochází na jednu hodinu týdně. Náplní kroužku je všestranný rozvoj na základě následujících sportů – fotbal, házená, volejbal, ragby a především

basketbal.

 

 Klub mladého diváka

pro žáky 2. stupně, vedoucí: Mgr. Šárka Koubová              

2. kolo zápisu proběhne do 21.9.2018. Bližší informace lze nalézt na nástěnce českého jazyka ve 2. patře školy, nebo u pí uč. Koubové.

 

Každý rok mají žáci 2. stupně možnost přihlásit se do Klubu mladého diváka. Členský poplatek 430,- Kč zahrnuje návštěvu 4 představení, které se uskuteční v průběhu školního roku. Kromě tohoto poplatku se zvlášť ještě hradí náklady na dopravu. Cílem členství v klubu je rozvíjet zájem žáků o české divadlo, ale i českou a světovou literaturu, s ohledem na společenský rozvoj osobnosti.

 

celý leták i s přihláškou je možno stáhnout ZDE


Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace