Zájmové útvary

Nabídka zájmových kroužků 2016/2017    při ZŠ Komenského Nymburk

Dramatický kroužek

pro žáky 6. až 9. roč., vedoucí: Mgr. Šárka Koubová, cena: 300 Kč

každou středu od 13:45 do 14:30 hod. v prostorách školního auditoria

informační schůzka: 21.9.2016 v auditoriu školy od 13:45 hod.

Hlavní náplní kroužku je nazkoušení divadelního představení. V 1. polovině školního roku se žáci seznámí se základními pojmy týkajícími se divadla, naučí se správnému divadelnímu postoji, výrazu a správné divadelní řeči. V rámci krátkých etud si vyzkouší nejen různé herecké úlohy, ale i práci dramaturga, scénáristy a režiséra. Ve 2. polovině školního roku se větší pozornost přesune právě na žáky, kteří se budou moci podílet na představení i autorsky. Součástí kroužku je i výtvarná činnost spojená s návrhy a výrobou kulis nebo kostýmů.

 

Kroužek stolního tenisu

pro žáky 3. až 9. roč., vedoucí: Mgr. Tomáš Kokojan, cena: 300 Kč

každou středu od 14:00 (časy jednotlivých skupin budou upřesněny)

první schůzka: 5.10.2016 u pingpongových stolů ve 3. patře od 14:00 hod.

Stolně-tenisový kroužek funguje ve dvou výkonnostních sekcích. Konkrétně se jedná o jednu tréninkovou jednotku za týden pro začátečníky a druhou pro pokročilejší a tím pádem i starší hráče. Tento školní zájmový útvar má výkonnostní návaznost ve stolně-tenisovém oddíle Lokomotiva Nymburk. Nejlepší hráči a zájemci zde mají možnost posléze pokračovat v závodní kariéře.

 

Astronomický kroužek


pro žáky 2. až 9. roč., vedoucí: Vratislav Zákoutský, cena: 300 Kč

(E: zakoutsky.v@seznam.cz, M: 606 364 980)
každou středu 13:30 - 15:30 hod. na školní hvězdárně, sraz u vrátnice
první schůzka: 5.10.2016

Hlavní náplní je vlastní pozorování na školní hvězdárně. Jedná se především o pozorování Slunce. Dále jsou to základy astronomie, orientace na obloze, vesmír a jeho složení, planeta Země. Příležitostné večerní pozorování oblohy, exkurze na odborná astronomická pracoviště.

 Japonská kultura a japonština

pro žáky 7. až 9. roč., vedoucí: K. Trnečková, cena: 300 Kč

každé pondělí od 14:05 do 14:50 v učebně č. 507

první schůzka: 26.9.2016 ve 14:05 v učebně č. 507

 Cílem kroužku je seznámit žáky s Japonskem, japonskou kulturou a japonským jazykem. Žáci se naučí číst a psát základní japonské znaky a zvládnou lehkou konverzaci. Náplní budou i různé aktivity, jako vlastní výroba sushi, ochutnávání japonských čajů, online hovoru do nočního Tokia, či výroba origami a další.

 

Kroužek anglického jazyka pro žáky 4. tříd

pro žáky 4. ročníku, vedoucí: PaedDr. V. Macháčková                 Cena: 300 Kč

Kroužek bude probíhat od října do května každé úterý 6. vyučovací hodinu (12.25 – 13.10) v jazykové pracovně ve 2. patře. Jeho náplní budou různé aktivity (hry, soutěže, písničky, říkanky) na procvičení i prohloubení znalosti slovní zásoby probírané v hodinách AJ.

 

Kroužek anglického jazyka pro žáky 3. tříd

pro žáky 3. ročníku, vedoucí: PaedDr. Růžena Masopustová      Cena: 300 Kč

Kroužek bude probíhat od října do května každou středu 6. vyučovací hodinu (12.25 – 13.10) v jazykové učebně ve 2. patře.  Náplní kroužku je hravou formou  (hry, soutěže, říkanky apod.) procvičovat , upevňovat  a rozvíjet  poznatky a dovednosti  získané v hodinách AJ. 

 

Sborový zpěv

pro žáky 1. stupně, vedoucí: Mgr. Lenka Rajlová                           Cena: 200 Kč

Kroužek bude probíhat od října do května každé úterý 14,00 – 15,30 hod. ve třídě 4.A

(2. patro). Náplní kroužku je prohloubit v dětech pěvecké, rytmické cítění, naučit se nové písničky za doprovodu kytary a klavíru, děti samy se mohou doprovodit na jednoduché rytmické nástroje.

 

Zdravotnický kroužek

pro žáky 4. – 5. ročníku, vedoucí: PaedDr. V. Macháčková, Bc. H. Svobodová    Zdrama                 

Kroužek bude probíhat od října do května každý čtvrtek 6. vyučovací hodinu (12.25 – 13.10) ve třídě 4. A. Děti se seznámí se základy první pomoci při různých poraněních a teoretické znalosti si vždy následně vyzkouší v praktických cvičeních. Cílem  kroužku je příprava žáků na soutěž mladých zdravotníků, která se každý rok koná.

 

Kroužek sportovní gymnastiky - dívky

vedoucí: Mgr. J. Skořepová, cena: 500 Kč

Trénujeme:                 starší v pondělí 15, 30 – 17, 30 a v pátek 13, 00 – 15, 00

                      mladší v úterý 15, 45 – 17, 30 a ve čtvrtek 14, 00 – 15, 40

V případě volných míst probíhá nábor nových cvičenek z 1. ročníku během října

na úterním a čtvrtečním tréninku.

 

Náplní kroužku je rozvoj všeobecné sportovní zdatnosti, získání dobrých cvičebních návyků. Cvičíme na čtyřech různých nářadích – přeskok, hrazda, prostná a kladina. Účastníme se soutěže TeamGym a soutěže všestrannosti, jejíž součástí jsou gymnastické sestavy na uvedených nářadích.

 

Kroužek Aerobiku - dívky

pro děvčata 1. stupně, vedoucí: Bc Jana Vízková                              Cena: 300 Kč

 

Kroužek bude probíhat od října do května každý čtvrtek 7. vyučovací hodinu (13:15 – 14:00) v tělocvičně Gymnázia. Děvčata se naučí základní aerobní kroky, názvosloví a nacvičí jednoduché sestavy (choreografie). Cílem je zlepšení fyzické kondice, koordinace pohybů a cvičení na hudbu. Důraz je kladen na správné držení těla, správné posílení a protažení všech svalových skupin.

 

Kroužek keramiky

pro žáky od 2. ročníku, vedoucí: Bc. H. Svobodová               Cena:  400 Kč     

 

Kroužek bude probíhat od října do května každé pondělí a úterý od 13 do 14 hodin v keramické dílně v suterénu 1. stupně. V tomto kroužku se děti učí pracovat s keramickou hlínou různými způsoby, vytváří jednoduché i náročnější výrobky, využívají své fantazie k dotvoření a barevnému zpracování.

 

 

Kroužek hry na zobcovou flétnu

pro žáky 1. – 3. ročníku, vedoucí: Karolína Křížková                       Cena: 200 Kč

 

Kroužek bude probíhat od října do května každé úterý, středu a čtvrtek. Výuka bude probíhat v malých skupinkách dle časových možností přihlášených žáků. Lekce bude trvat vždy 30 minut v časovém rozmezí 12.30 – 14.00.

Děti se naučí nejen hrát na flétnu jednoduché písničky, ale také správné dýchat. Vše hravou formou bez zbytečné teorie.

 

Kroužek zumby

pro žáky 4. - 9. ročníku, vedoucí: Mgr. A. Bedrnová, cena: 300 Kč

 

Kroužek bude probíhat od října do května každý čtvrtek od 14:05 do 14:50 v hale ZŠ Komenského Nymburk. Informační schůzka: 6.10.2016 ve 14:05 v hale ZŠ ve sportovním oblečení a obuvi do haly

Náplní kroužku bude pohybově estetická činnost zaměřená na vyjádření pohybových dovedností jednoduchých tanečních choreografií různých žánrů hudby. Cílem kroužku je seznámit zájemce s moderními trendy aerobního cvičení přizpůsobené dané věkové kategorii a potřebám jednotlivců.

celý leták i s přihláškou je možno stáhnout ZDE


Copyright © 2017 by ZŠ Komenského | Administrace