Zájmové útvary

Nabídka zájmových kroužků 2017/2018    při ZŠ Komenského Nymburk

S novým školním rokem si Vám dovolujeme nabídnout několik zájmových kroužků. V přehledu najdete název kroužku, jméno vedoucího, pro koho je kroužek určen. Pokud není uveden termín pravidelných schůzek, bude domluven na první informační schůzce. Přihlášky se odevzdávají u příslušného vedoucího kroužku. Práce v kroužcích probíhá od října do května, není-li stanoveno nebo domluveno jinak.

Všechny kroužky při ZŠ Komenského Nymburk jsou ZDARMA.

Kroužek stolního tenisu

pro žáky 3. až 9. roč., vedoucí: Mgr. Tomáš Kokojan

každou středu od 14:00 (mladší chlapci a děvčata, zpravidla 1.stupeň)

každou středu od 14:50 (starší chlapci a děvčata, zpravidla 2.stupeň)

první schůzka: 4.10.2017 u pingpongových stolů ve 3. patře od 14:00 hod.

 

 

Stolně-tenisový kroužek funguje ve dvou výkonnostních sekcích. Konkrétně se jedná o jednu tréninkovou jednotku za týden pro začátečníky a druhou pro pokročilejší a tím pádem i starší hráče zpravidla z 2. stupně. Tento školní zájmový útvar má výkonnostní návaznost ve stolně-tenisovém oddíle Lokomotiva Nymburk. Nejlepší hráči a zájemci zde mají možnost posléze pokračovat v závodní kariéře.

 

Astronomický kroužek


pro žáky 2. až 9. roč., vedoucí: Vratislav Zákoutský

(E: zakoutsky.v@seznam.cz, 602397589)
každé pondělí 13:45 - 15:45 hod. na školní hvězdárně, sraz u vrátnice
první schůzka: 2.10.2017

Hlavní náplní je vlastní pozorování na školní hvězdárně. Jedná se především o pozorování Slunce. Dále jsou to základy astronomie, orientace na obloze, vesmír a jeho složení, planeta Země. Příležitostné večerní pozorování oblohy, exkurze na odborná astronomická pracoviště.

 

 

Angličtina hrou

pro žáky 4. ročníku, vedoucí: PaedDr. R. Masopustová                  

Kroužek bude probíhat od října do května každé úterý 6. vyučovací hodinu (12.25 – 13.10) v jazykové pracovně 0310 ve 2. patře. Náplní kroužku je upevňování a procvičování znalostí získaných v hodinách angličtiny pomocí her a zábavných aktivit.

 

 

Sborový zpěv

pro žáky 1. stupně, vedoucí: Mgr. Lenka Rajlová                          

Kroužek bude probíhat od října do května každé úterý 14,10 – 15,00 hod. ve třídě 5.A

(2. patro). Náplní kroužku je prohloubit v dětech pěvecké, rytmické cítění, naučit se nové písničky za doprovodu kytary a klavíru, děti samy se mohou doprovodit na jednoduché rytmické nástroje.

 

 

Zdravotnický kroužek

pro žáky 4. – 5. ročníku, vedoucí: PaedDr. V. Macháčková, Bc. H. Svobodová           

Kroužek bude probíhat od října do května každý čtvrtek 12.30 – 13.15 ve třídě 5. A. Děti se seznámí se základy první pomoci při různých poraněních a teoretické znalosti si vždy následně vyzkouší v praktických cvičeních. Cílem  kroužku je příprava žáků na soutěž mladých zdravotníků, která se každý rok koná.

 

 

Kroužek sportovní gymnastiky - dívky

vedoucí: Mgr. J. Skořepová

Trénujeme:                 starší v pondělí 15, 30 – 17, 30 a v pátek 13, 00 – 15, 00

                      mladší v úterý 15, 45 – 17, 30 a ve čtvrtek 14, 00 – 15, 40

V případě volných míst probíhá nábor nových cvičenek z 1. ročníku během října

na úterním a čtvrtečním tréninku.

 

Náplní kroužku je rozvoj všeobecné sportovní zdatnosti, získání dobrých cvičebních

návyků. Cvičíme na čtyřech různých nářadích – přeskok, hrazda, prostná a kladina.

Účastníme se soutěže TeamGym a soutěže všestrannosti, jejíž součástí jsou gymnastické

sestavy na uvedených nářadích.

 

 

Kroužek Aerobiku – dívky

vedoucí: Mgr. Jana Vízková

 

Trénujeme:                 1. – 3. ročník        čtvrtek 13,15 – 14,00 

tělocvičně Gymnázia

 

                                      4. – 6. ročník        čtvrtek 13,15 – 14,00

                                                                     sportovní hala ZŠ Komenského 

 

Děvčata se naučí základní aerobní kroky, názvosloví a nacvičí jednoduché sestavy

(choreografie). Cílem je zlepšení fyzické kondice, koordinace pohybů a cvičení na hudbu.

Důraz je kladen na správné držení těla, správné posílení a protažení všech svalových

skupin.

 

 

 

 

 

Kroužek keramiky

pro žáky od 2. ročníku, vedoucí: Bc. H. Svobodová              

 

Kroužek bude probíhat od října do května každé pondělí a úterý od 13,30 do

14,30 v keramické dílně v suterénu 1. stupně. V tomto kroužku se děti učí

pracovat s keramickou hlínou různými způsoby, vytváří jednoduché i náročnější

výrobky, využívají své fantazie k dotvoření a barevnému zpracování.

 

 

Hodina pohybu navíc (HPN) se zaměřením na basketbal

pro žáky 2. a 3. roč., vedoucí: Mgr. Michaela Bydžovská

                                     trenér basketbalové akademie Nymburk: František Tvrz

 

Kroužek probíhá v úterý a ve čtvrtek 13,15 – 14,00 ve sportovní  hale ZŠ.

Žáci dochází na jednu hodinu týdně. Náplní kroužku je všestranný rozvoj na

základě následujících sportů – fotbal, házená, volejbal, ragby a především

basketbal.

 

celý leták i s přihláškou je možno stáhnout ZDE


Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace