Volitelné předměty na školní rok 2019/2020 pro 7.-9.ročník.

vloženo: 02. 09. 2019
Žáci ze 7.-9.ročníku si budou od úterý 3.9. do čtvrtka 5.9. zapisovat u příslušných vyučujících volitelný předmět. Možnost zapsat se na konkrétní předmět je do naplnění jeho kapacity. Přírodovědná praktika pí uč. Čábelové bude možno zapsat u pí uč. Králové. Finanční gramotnost, Sportovní hry-dívky a Evropské státy lze zapsat pouze 3.9.2019. Níže je uveden soupis volitelných předmětů, jejich vyučujících, kapacita a další informace.
 
Název Zkratka Vyučující Poznámka Kapacita      
Přírodovědná praktika PřPr Čábelová (Králová) 20      
Výtvarné techniky KVT Farníková   20      
Sportovní hry (chlapci) SHc Kokojan   19      
Přípravná cvičení (Čj) PCv Mýtová PCv (Čj+M) 20      
Přípravná cvičení (M) PCv Lokša PCv (Čj+M) 20      
Mediální výchova MeV Pavlíčková   20      
Motivační pokusy MoPo Šimon   20      
Sportovní hry (dívky) SHd Bydžovská   19      
Hravá geometrie HrGe Kořínková   20      
Finanční gramotnost FiGr Mezlíková   20      
Hravá čeština HrČ Obadalová   20      
Evropské státy EvS Petřík   20      
Zeměpisná praktika ZePr Peřinová   20      
Konverzace v anglickém jazyce 1 KAj1 Červinková   18      
Konverzace v anglickém jazyce 2 KAj2 Veselá   18      
Regionální dějiny RgD Bartošová   20      
               
Pro třídy ve školním roce 2019/20 (7.A,7.B,7.C,7.D,8.A,8.B,8.C,8.D,9.A,9.B,9.C)     
Předmět "Přípravná cvičení z Čj a M" je určen především pro žáky 9.ročníku, kteří budou při zápisu upřednostněni!

 Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti