MAPA ŠKOLY

vloženo: 14. 02. 2020
Vážení rodiče žáků 3. - 9. ročníku,
chtěli bychom vás tímto požádat o spolupráci při vyplňování dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY, které pro nás zpracovává společnost SCIO a hlavním cílem je zjišťování klimatu a podmínek výuky na škole. Dotazník obdržíte prostřednictvím vašich dětí a je možné ho do 14. 2. 2020 vyplněný odevzdat u třídních učitelů nebo vhodit do označené krabice v přízemí před sekretariátem školy. Před zpracováním dotazníku prosím zakřížkujte v hlavičce „kód školy“ písmena: FGHO a o řádek níže odpovídající ročník a třídu dítěte.  Pole „budova“ nevyplňujte. Zpracování je jinak anonymní a dotazník můžete odevzdat v obálce. Prosíme vás o návratnost dotazníků v maximální míře, protože takto získané informace pro nás budou velmi cenné v náhledu na činnost školy a zapojení do tohoto šetření není pro školu levnou záležitostí. Do této Mapy školy budou zapojeni v následujících dnech také žáci 3. - 9. ročníku a svůj dotazník budou vyplňovat také učitelé.

Moc vám děkujeme za spolupráci a za váš čas, s pozdravem vedení školy.

 


Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti