Zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

vloženo: 10. 03. 2020

Zápis dětí proběhne v úterý 7. 4. 2020 od 14 do 18 hodin. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. S sebou k zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Můžete si také předem vyplnit žádost o přijetí, která je ke stažení níže. Přijímány budou přednostně děti, pro které je ZŠ Komenského školou spádovou.

I v případě, že zákonný zástupce bude žádat o odklad školní docházky, je nutné dostavit se k zápisu v řádném termínu.  Žádost o odklad povinné školní docházky bude vyplněna na místě nebo ji lze také vyplnit předem, formulář je ke stažení níže. Pro povolení odkladu školní docházky je třeba vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení.  Zákonným zástupcům zvažujícím odklad doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum) co nejdříve.


Žádost o odklad


Žádost o přijetí k základnímu vzdělání


 Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti