Zápis do 1. tříd pro školní rok rok 2020/2021

vloženo: 06. 04. 2020

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu a aktuálním nařízením Vlády bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Ve vztahu k doporučení MŠMT ČR proběhne zápis co nejvíce „bezkontaktně“. Potřebné dokumenty k vyplnění stáhněte na webových stránkách školy (pod článkem) a vyplněné je v obálce či deskách odevzdejte v termínu 6. 4.– 8. 4. 2020, vždy od 8:00 do 12:00, v recepci školy. V nutných případech si lze prázdné formuláře vyzvednout ve dnech 1. – 3. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 v recepci školy. V případě, že ze závažných důvodů nelze postupovat výše uvedeným způsobem, kontaktujte školu telefonicky nebo na adrese info@zs-komenskeho.cz.

Prosíme o pečlivé a přesné vyplnění všech, především kontaktních, údajů.

Zákonné zástupce, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky, upozorňujeme, že je třeba vyplnit a odevzdat všechny dokumenty (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad, Zápisový list). Pokud máte již k dispozici vyjádření poradenského zařízení a lékaře, přiložte je k ostatním dokumentům.

Zákonné zástupce, jejichž děti jsou po odkladu povinné školní docházky, upozorňujeme, že je třeba všechny dokumenty vyplnit a odevzdat i letos.

Po uplynutí termínu pro odevzdání dokumentů bude škola kontaktovat zákonné zástupce ve věci přidělení registračního čísla. Pod tímto číslem naleznete rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na stránkách školy a na vývěsce u hlavních vchodů do budovy školy, a to od 20. dubna 2020. Pravidla pro přijetí/nepřijetí se řídí směrnicí, kterou naleznete k nahlédnutí pod článkem.

Termín pro odevzdání formulářů: 6. 4. – 8. 4. 2020

Termín pro vyzvednutí formulářů: 1. 4. – 3. 4. 2020

Termín oznámení výsledků: 20. 4. 2020

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

 

Směrnice pro přijímání žáků do 1.roč. na škol. rok 2020 - 2021

 

Zápisní list 2020-21 - formulář

 

Žádost o odklad


 Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti