Zápis do MŠ Čtyřlístek a Sluníčko na školní rok 2020/2021

vloženo: 04. 05. 2020

Zápis bude probíhat následujícím způsobem:

Způsob podání přihlášky:

1)    Preferujeme osobně v mateřské škole dne 11. 5. 2020 od 8.00 hodin do 17.00 hodin (do prostor školy budou rodiče vpouštěni po jednom).

 

2)    Poštou do 11. 5. 2020 na adresu:

          Základní škola Komenského 589, 288 02 Nymburk.

 

3)    V nutném případě na e-mailovou adresu mateřské školy s ověřeným elektronickým podpisem, NE BĚŽNÝM emailem do 11. 5. 2020

Přidělení registračního čísla:

Při zápisu bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno během celého přijímacího řízení. Toto číslo dostanete buď osobně (v případě předání přihlášky přímo v MŠ 11. 5. 2020) nebo mailem či sms zprávou 12. 5. 2020 (v případě podání elektronicky nebo poštou).

Výsledky přijímacího řízení najdete vyvěšené na venkovní nástěnce MŠ a na webových stránkách MŠ dne 19. 5. 2020 v 8.00 hodin.

Dokumenty potřebné k zápisu:

1)    Pečlivě vyplněná přihláška včetně přihlášení ke stravování BEZ potvrzení od lékaře (pokud toto potvrzení již máte, pošlete s potvrzením).

2)    Kopie rodného listu přihlašovaného dítěte.

3)    Kopii očkovacího průkazu přihlašovaného dítěte včetně vyplněného čestného prohlášení o očkování (najdete v příloze)- NEPLATÍ PRO DĚTI, KTERÉ PŮJDOU V ROCE 2021 K ZÁPISU DO ZŠ A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY!

Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách MŠ nebo si je můžete vyzvednout osobně v ZŠ Komenského v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin.

 

PŘIHLÁŠKA DO MŠ

Čestné prohlášení zákonných zástupců


 Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti