Informace k výuce na 1. stupni v období od 25. 5. 2020

vloženo: 06. 05. 2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k nařízení Vlády ČR, které umožní od 25. 5. 2020 dobrovolnou účast žáků 1. stupně ZŠ na prezenční výuce Vám chceme poskytnout několik základních informací, které je nutné znát a které budou do značné míry rozhodující pro Vás rodiče při zvažování účasti či neúčasti Vašeho dítěte. Níže uvádíme heslovitě ty nejdůležitější detaily, podrobněji jsou informace rozepsány v příloze této zprávy. Přikládáme také plné znění pokynů z MŠMT. Zároveň je nutné brát v potaz, že situace se mění každým dnem a může tedy dojít k dalším úpravám podoby prezenční výuky. O případných změnách či úpravách Vás budeme samozřejmě informovat.

V systému Bakaláři Vám byla zaslána zpráva s žádostí o vyplnění dotazníků o účasti na výuce.

 

Nejdůležitější informace k průběhu výuky (podrobnosti v přiloženém souboru)

 1. Organizace výuky dle doporučení MŠMT, ředitel školy upravuje dle možností školy.
 2. Výuka pondělí – pátek od 7:45 do 11:20 (4 vyučovací hodiny).
 3. Odpolední pobyt žáků v dětské skupině do 15 hodin. Čas ukončení je pro všechny žáky jednotný.
 4. Účast možná dopoledne i odpoledne, nebo jen dopoledne.
 5. Nárok na oběd mají jen žáci, kteří se účastní i odpoledního bloku.
 6. Odpolední blok je určen především žákům 1. – 3. tříd, ředitel školy může rozhodnout o nezařazení žáků 4. – 5. tříd do odpoledního bloku.
 7. Výuka ve skupinách max. 15 žáků, neměnné skupiny po celý den.
 8. Vyučujícím skupin mohou být i asistentky pedagoga a vychovatelky ŠD. Vyučující by se po celou dobu opatření neměl ve skupině měnit.
 9. O složení skupin a přidělení vyučujícího rozhoduje ředitel školy.
 10. Výuka ve třídách bez roušek, roušky jen ve společných prostorách (chodby, toalety, venkovní prostory atd.).
 11. Každý žák má s sebou 2 roušky a igelitový sáček.
 12. Do budovy školy není umožněn přístup doprovodu žáků.
 13. Žáci před budovou a při vstupu mají roušky. Organizaci příchodu do školy sdělí přihlášeným žákům ředitel školy.
 14. Podmínkou účasti žáků na prezenční výuce je odevzdání čestného prohlášení. Ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí ve vestibulu školy každý všední den od 8:00 do 12:00. Odevzdání 25. 5. (1. den výuky).
 15. Další podrobnosti v následujících dnech.

 

Mgr. Tomáš Danzer

      ředitel školy

 

Organizace výuky od 25. 5. 2020 - Podrobné informace.pdf

 MŠMT - ochrana zdraví na ZŠ

Čestné prohlášení


 Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti