Výuka žáků 9.ročníku

vloženo: 07. 05. 2020

Výuka bude probíhat v týdnech od 11.5.2020 do 5.6.2020, a to vždy v úterý od 8:00 do 9:45 matematika a ve čtvrtek od 8:00 do 9:45 český jazyk.

Před 1. výukovou hodinou odevzdá žák vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jinak nebude žák do školy vpuštěn.

Skupiny jsou maximálně 15-ti členné a jsou neměnné po celou dobu výuky. O složení skupin, učebně a vyučujícím budou žáci informováni u vstupu do budovy v první den výuky.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

  • Škola bude pro žáky otevřena v den výuky od 7:45.
  • Žák vchází hlavním vchodem a jde rovnou do určené třídy.
  • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

Ve třídě  

— Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

— Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je

      zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při

      skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Žák se řídí pokyny vyučujícího.

  • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
  • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
  • V každé třídě je nezbytné často větrat.
  • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.


 Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti