Hodnocení žáků ve 2.pololetí školního roku 2019/2020

vloženo: 12. 05. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, chtěli bychom vás informovat o způsobu hodnocení žáků ve 2.pololetí školního roku 2019/2020. Toto hodnocení je upraveno vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 a pedagogická rada přijala způsob provedení klasifikace plně ve znění této vyhlášky. Základní kritéria hodnocení za 2.pololetí školního roku 2019/2020 jsou následující:

 

  •  hodnocení výsledků vzdělávání žáka vychází z podkladů získaných ve druhém pololetí za období, kdy měl žák povinnost docházet do školy, tedy do 10.3.2020
  •  podpůrným kritériem pro hodnocení budou podklady získané během vzdělávání na dálku s přihlédnutím k individuálním vzdělávacím podmínkám každého žáka
  •  jako podpůrné podklady pro hodnocení mohou sloužit výstupy vzdělávacích aktivit z období, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, tedy od 11.5.2020 (žáci 9.ročníku)  respektive od 25.5.2020 (žáci 1.stupně)
  •  nebude-li dostatek podkladů pro hodnocení v uvedených bodech, použije se podpůrně hodnocení z předchozího klasifikačního období, tedy z prvního pololetí
  •  hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno ze všech předmětů
  •  tímto způsobem hodnocení není dotčena možnost konání opravných komisionálních zkoušek, pokud je stanovuje školský zákon
  •  uvedený způsob hodnocení dočasně upravuje platný klasifikační řád školy v bodech, které se týkají způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků, a to v období druhého pololetí školního roku 2019/2020

 

 S pozdravem vedení školy


 Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti