Informace pro rodiče 2.stupně

vloženo: 28. 05. 2020

Vážení rodiče, na základě pokynů MŠMT umožňujeme od 8.6.2020 přítomnost žáků 2. stupně ve škole v následujícím rozsahu a za těchto podmínek:

-   rodič oznámí zájem o přítomnost žáka ve škole třídnímu učiteli nejpozději do pondělí 1.6.2020

-   přítomnosti žáka ve škole bude umožněna při splnění níže uvedených hygienických podmínek

-   harmonogram přítomnosti žáků ve škole:

 

6.ročník

- pondělí 8.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (socializační aktivity)

- pondělí 15.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020)

- pondělí 22.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí, které má žák ve škole)

- úterý 30.6.2020 předávání vysvědčení

 

7.ročník

- úterý 9.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (socializační aktivity)

- úterý 16.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020)

- úterý 23.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí, které má žák ve škole)

- úterý 30.6.2020 předávání vysvědčení

 

8.ročník

- středa 10.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (socializační aktivity)

- středa 17.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020)

- středa 24.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí, které má žák ve škole)

- úterý 30.6.2020 předávání vysvědčení

 

9.ročník

- čtvrtek 11.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (socializační aktivity)

- čtvrtek 18.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020)

- čtvrtek 25.6.2020 od 7:45 do 9:25 třídnické hodiny (odevzdání učebnic a případné vyzvednutí osobních věcí, které má žák ve škole)

- úterý 30.6.2020 předávání vysvědčení

 

Z organizačních důvodů je možné vyjádřit svůj zájem o účast nejpozději do pondělí 1.6.2020, a to zasláním svého rozhodnutí třídnímu učiteli. Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Čestné prohlášení o neexistenci virových příznaků, které je podmínkou pro umožnění vstupu do školy, odevzdá žák třídnímu učiteli při prvním vstupu do školy. Formulář čestného prohlášení naleznete v dokumentech ke stažení na stránkách školy nebo je možné ho vyzvednout také v pracovní dny od 8:00 do 15:00 v prostoru hlavního vchodu do školy.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Rizikovými faktory jsou především tyto zdravotní obtíže:

- Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

- Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

- Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

- Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

- Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

- Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

- Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

- Škola bude pro žáky otevřena od 7:30.

- Žák vchází hlavním vchodem a jde rovnou do určené třídy.

- Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

Ve třídě  

- Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

- Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován
(nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě. Žák se řídí pokyny vyučujícího.

- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


 Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti