Přeplatky stravného za školní rok 2019

vloženo: 12. 06. 2020

Přeplatky stravného za školní rok 2019/2020 a vrácení čipů

Přeplatky stravného za školní rok 2019/2020 se budou vracet pouze převodem na účet na základě žádosti, na které bude uvedeno jméno+příjmení strávníka a číslo účtu, na který je možné přeplatek zaslat. Tuto žádost je nutné odevzdat do kanceláře školní jídelny nebo zaslat na email: sj.komenskeho@gmail.com nejpozději do 30. 6. 2020. Pokud tak rodiče neučiní, přeplatek bude převeden na příští školní rok.

Žáci devátých ročníků mohu vracet čipy a následně jim bude vrácena záloha v kanceláři školy každý pracovní den od 8.00-12.00 hodin.

 

ŽÁDOST O JEDNORÁZOVÉ VRÁCENÍ PŘEPLATKU ZA STRAVNÉ

 

Jméno a příjmení žáka: ………………….….…………………………………………………..

Vrácení peněz na bankovní účet - doplňte níže aktuální číslo účtu, na který mají být peníze vráceny.

Číslo bankovního účtu:

 

 

Prosím o vrácení vyplněné žádosti nejpozději do 30. 6. 2020 do kanceláře nebo zaslání na email: sj.komenskeho@gmail.com

Čitelný podpis zákonného zástupce: ……………………….…………………………………

 

 

 

  Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti