Vrácení úplaty za ŠD

vloženo: 13. 06. 2020

Prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině

 

 Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl ředitel školy, dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

o prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to ve výši 300,- Kč

Zákonní zástupci žáků navštěvujících školní družinu, kteří úplatu za vzdělávání zaplatili na 10 měsíců celodenní docházky, si mohou požádat o navrácení úplaty za uvedené tři měsíce. Žádost je možno podat nejdříve 15. 6. 2020 a nejpozději 30. 6. 2020. Do žádosti uveďte: jméno+příjmení dítěte, datum narození a číslo účtu, na který máme částku poslat. Možnosti podání jsou následující: emailem na adresu info@zs-komenskeho.cz nebo poštou na adresu školy, případně vhozením do poštovní schránky školy. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.

 

Žádost o prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině

 

Jméno a příjmení žáka: ………………….….…………………………………………………..

Datu narození:

Vrácení peněz na bankovní účet- doplňte níže aktuální číslo účtu, na který mají být peníze vráceny.

Číslo bankovního účtu:

 

 

 

Čitelný podpis zákonného zástupce: ……………………….…………………………………

 


 Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti