Předávání vysvědčení za školní rok 2019/20 bude probíhat v úterý 30.6.2020 následujícím způsobem:

vloženo: 30. 06. 2020

Zúčastnit se mohou všichni žáci, tedy i ti, kteří se neúčastní prezenční výuky a konzultací. Žáci se dostaví do svých kmenových tříd. Vzhledem k hygienickým opatřením budou mít všechny děti zakrytá ústa a nos rouškou dle pokynů učitele a po příchodu do třídy si vydezinfikují ruce.

 

Podmínkou účasti žáka na předávání vysvědčení je odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, pokud již nebylo odevzdáno během předchozí docházky do školy. Čestné prohlášení odevzdají žáci třídnímu učiteli.

Formulář čestného prohlášení naleznete v odkazu pod článkem nebo je možné ho vyzvednout také v pracovní dny od 8:00 do 15:00 v prostoru hlavního vchodu do školy.

 

1.stupeň - od 7:45 do 8:15

Vstup do školy a odchod z ní bude průběžný. Školní budovy se otevírají v 7:25 a žáci do nich mohou vstupovat hned po příchodu bez shlukování venku.  Vstup doprovodu do budovy nebude umožněn. Vstup bude probíhat dle níže uvedeného rozpisu, východ ze školy bude organizován jen červenými dveřmi ke školní jídelně.

 

Boční vchod (prosklené dveře z ulice Havlíčkova)             1.A, 3.A, 3.B, 3.C

Vchod pro 1. stupeň (červené dveře z ulice Komenského) 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 2.D

Vchod do budovy Hlahol                                                     4.A, 4.B, 3.D

Vchod z atria školy (zadní dveře ze školního dvora)           2.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C

Vchod od tělocvičny gymnázia (zadní vstup do haly)         4.D

 

2.stupeň - od 8:30 do 9:00

Žákům bude otevřen hlavní vchod do budovy v 8:15 a žáci mohou odcházet do kmenových učeben hned po příchodu bez shlukování venku.

 

V případě, že se žák nebude moci pro vysvědčení v tento den dostavit, bude možné jej po tomto termínu vyzvednout po telefonické dohodě v sekretariátu školy (tel. 325 519 511) nebo bude dodatečně předáno třídním učitelem v září.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
 

 

S pozdravem!

Vedení školy


 Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti