Online výuka v „G Suite“ – průvodní informace

vloženo: 09. 09. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s omezeními při šíření koronaviru potřebujeme být s žáky v užším kontaktu, proto jsme připravili možnost využití služby “G Suite pro vzdělávání”, dále jen “G Suite”. Jedná se o bezplatnou verzi, která je určena pro vzdělávací instituce a slouží pro vzdělávání dětí v oblasti digitální gramotnosti a pro elektronickou komunikaci žáků a učitelů. G Suite je sada nástrojů pro zvýšení produktivity vzdělávacího procesu. Obsahuje např. nástroje: e-learning systém (Google Classroom),  Gmail, Kalendář, Diskové úložiště pro dokumenty a další. Tyto nástroje pomáhají žákům získávat dnes tolik potřebné digitální dovednosti. Cílem je vytvořit pro učitele a žáky online prostředí, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Drive, kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a následně výstupní práce žáků. Součástí služby je i email na školní doméně zs-komenskeho.cz. Tímto způsobem bude zajištěna distanční výuka pro jednotlivé žáky, případně pro celkový provoz školy v případě potřeby výuky na dálku.

Ke zprovoznění potřebujeme váš souhlas se zřízením účtu G Suite v doméně zs-komenskeho.cz pro vaše dítě. Formulář k vyjádření vašeho souhlasu obdržíte od vašeho dítěte nebo je ke stažení na stránkách školy. Pokud neposkytnete souhlas, nebude možné vytvořit vašemu dítěti účet G Suite pro vzdělávání a nebude tak možné využívat tuto službu a zúčastnit se tímto způsobem výuky na dálku v případě distančního vzdělávání.

Do Google učebny je vyžadováno přihlášení výhradně pomocí školního žákovského Google účtu.

Škola poskytne společnosti Google k založení školního G Suite účtu jméno a příjmení žáka.

První přihlášení do žákovského účtu a základní proškolení žáků pro práci s G Suite bude provedeno ve škole.

 

Upozornění ve věci osobních údajů

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


 

g suite.jpg
g suite.jpg

popis soubor velikost
Souhlas G Suite.docx Souhlas G Suite.docx 40,4 kB

Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti