Poděkování rodičům

vloženo: 01. 11. 2020

Vážení rodiče,

v tomto těžkém období, které teď všichni prožíváme, Vám chci poděkovat za Vaši spolupráci a vstřícnost, se kterou přistupujete k distanční výuce. Nabízíme Vám podporu při řešení problémů s výukou. Pokud budete potřebovat pomoci, obraťte se na Vaše třídní učitele nebo na vedení školy.

Distanční výuka se stala povinnou, ale jsme si vědomi, jaké nároky jsou kladeny na Vaše děti, ale také na Vás, protože vedle dalších povinností pomáháte dětem s výukou. Obzvláště těžké to mají rodiče mladších ročníků a všichni si přejeme, aby se vrátily do školy co možná nejdříve. Chceme Vás ubezpečit, že po návratu do školy se budeme snažit o to, aby se děti vždy do jejich „Komendy“ těšily a znovu se zapojily bez problémů do běžné výuky.

Ještě jednou Vám děkuji a přeji hodně zdraví a pohody v tomto složitém období.

Tomáš Danzer


 

logo skoly.jpg
logo skoly.jpg


Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti