Výuka 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020

vloženo: 14. 11. 2020

Vážení rodiče,

z nařízení MZ a MŠMT ČR se ve středu 18. 11. vrací do škol žáci 1. a 2. ročníků. Níže uvádíme základní informace k organizaci výuky.

Vzhledem k obnovení prezenční výuky nebudou již v týdnu od 16. 11. zadávány úkoly prostřednictvím E -l earning na webu školy. Online výuka v pondělí 16. 11. ještě proběhne.

 

Rozvrh a dopolední výuka

 • Vyučování tříd probíhá dle běžného rozvrhu hodin, včetně časového rozvržení.
 • Všechny předměty, kromě anglického jazyka, vyučuje třídní učitel.
 • Anglický jazyk je vyučován dle rozvrhu ve skupinách daným vyučujícím AJ.
 • Třídní kolektivy se nedělí (kromě AJ), vyučování probíhá v kmenových učebnách.
 • Předměty TV a HV se nevyučují, o náplni těchto hodin vás informuje třídní učitel.
 • Příchod a odchod žáků do a ze školy probíhá hlavním vchodem do budovy 1. stupně, tedy červenými dveřmi od školní jídelny.
 • Žáci nevyužívají šatny, přezouvání a převlékání probíhá v kmenových třídách dle pokynů TU.
 • Hodnocení žáků, omlouvání absence a komunikace s vyučujícími probíhá standardně nastaveným způsobem jako v běžné prezenční výuce. 

 

Školní družina

 • Provoz školní družiny je zajištěn ráno od 6:30, odpoledne do 16 hodin.
 • Školní družina využívá kmenových tříd, oddělení se neslučují. Toto platí i pro ranní družinu, prostor Mediatéky nebude využíván.
 • Pro příchod do ŠD a odchod z ní (včetně vyzvedávání dětí) je využíván vchod z atria školy (školní dvůr).
 • Prosíme rodiče o komunikaci s vychovatelkou školní družiny ohledně odchodů či vyzvedávání dětí.
 • Případné dotazy směřujte na mail: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz

 

Školní jídelna

 • Pro žáky, kteří navštěvují prezenční výuku, bude jídelna otevřena. Organizaci oběda zajišťuje pro žáky v ŠD paní vychovatelka. Žáci, kteří do ŠD nechodí, navštěvují školní jídelnu sami.
 • Pozor! Pro odběr obědů je třeba obědy přihlásit na www.strava.cz, případně využijte telefonní číslo 325 512 374.

 

Hygienická opatření v provozu školy

 • Ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách během výuky, nosí všechny osoby (žáci, učitelé, rodiče …) ochranu úst a nosu (roušku, respirátor, šátek …).
 • Žáci mají s sebou náhradní roušku v igelitovém sáčku.
 • Po příchodu do školy využijí žáci dezinfekci u vchodu a umyvadlo ve třídách. Zvýšené hygieny dbají žáci především na toaletách a po návratu z ní zpět do třídy.
 • V kmenových třídách dochází k častějšímu větrání, přizpůsobte proto oblečení dětí.
 • V prostorách školy se snažíme o minimalizování kontaktů mezi žáky různých tříd.
 • Prosíme o zvážení nutnosti vstupu rodičů či jiných dospělých osob do školy. Preferujeme vyzvedávání dětí až ve venkovních prostorách.

 

logo skoly.jpg
logo skoly.jpg


Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti