2.stupeň - organizační pokyny k výuce od 30.11.2020

vloženo: 25. 11. 2020

Vážení rodiče,

uvádíme přehled informací a pokynů k výuce od 30. 11. 2020. 

 

Organizace výuky od 30.11.2020

Od tohoto data budou do školy docházet žáci dle následujícího schématu:

Týden od 30.11. do 4.12.2020 – prezenční výuka (žáci 6.ročníku, žáci tříd 8.A + 8.B, žáci 9.ročníku)

-          distanční výuka (žáci 7.ročníku, žáci tříd 8.C + 8.D)

Týden od 7.12. do 11.12.2020 – prezenční výuka (žáci 7.ročníku, žáci tříd 8.C + 8.D, žáci 9.ročníku)

-          distanční výuka (žáci 6.ročníku, žáci tříd 8.A + 8.B)

Týden od 14.12. do 18.12.2020 – prezenční výuka (žáci 6.ročníku, žáci tříd 8.A + 8.B, žáci 9.ročníku)

-          distanční výuka (žáci 7.ročníku, žáci tříd 8.C + 8.D)

Týden od 21.12. do 22.12.2020 – prezenční výuka (žáci 7.ročníku, žáci tříd 8.C + 8.D, žáci 9.ročníku)

-          distanční výuka (žáci 6.ročníku, žáci tříd 8.A + 8.B)

V rámci distanční výuky proběhnou některé hodiny online (nový rozpis obdržíte od třídních učitelů), ostatní hodiny budou plnit žáci pokyny a úkoly v rámci aplikace Google Classroom, tedy jako doposud.

 

Příchod do školy

Vstup do budovy školy bude žáků umožněn od 7:20 bočním vchodem z ulice Havlíčkova, který je standardně určen pro ranní vstup žáků do budovy. Vstup do školy by měl být průběžný bez shlukování venku, žáci vstupují s již nasazenou rouškou. Po příchodu do budovy využijí žáci dezinfekčních stojanů pro dezinfekci rukou. K odložení oblečení a přezutí využijí žáci šatnu a odchází ihned do třídy.

 

Rozvrh hodin

Prezenční vyučování probíhá dle běžného rozvrhu, včetně odpolední výuky. Z nařízení Vlády se o hodinách Tv a Hv necvičí a nezpívá - tyto hodiny však neodpadají a budou využity dle rozhodnutí příslušných vyučujících například k teoretické výuce, k vycházce nebo jiným aktivitám. Z hygienických důvodů došlo k úpravě rozvrhu ohledně místností určených pro výuku – žáci se budou méně stěhovat (nový rozpis je uveden níže ve formátu pdf). Žáci 7.-9.ročníku nebudou mít volitelné předměty, výuka tedy končí ve středu ve 12:15. Žákům 9.ročníku je nabídnuta místo volitelného předmětu příprava na přijímací zkoušky (viz informace od třídních učitelů).

 

Zájmové útvary, kroužky

Vzhledem k pravidlu dodržení homogenního složení skupin (nemísení dětí) se zájmové útvary a kroužky ve škole do odvolání konat nebudou.

 

Školní jídelna

Obědy jsou zajištěny pouze pro žáky, kteří mají aktuálně výuku ve škole. Pozor: Obědy je nutno si přihlásit přes objednávkový systém www.strava.cz nebo prostřednictvím počítače v jídelně (nedojde k tomu automaticky). Vzhledem k doporučení MŠMT omezit kontakt dětí z různých tříd i ve školní jídelně může docházet k posunům času odchodů na oběd u některých tříd.

 

Hygienická opatření v provozu školy

Ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách během výuky, nosí všechny osoby (žáci, učitelé, rodiče …) ochranu úst a nosu (roušku, respirátor, šátek …). Žáci mají s sebou náhradní roušku v igelitovém sáčku.

Po příchodu do školy využijí žáci dezinfekci u vchodu a umyvadlo ve třídách. Zvýšené hygieny dbají žáci především na toaletách a po návratu z ní zpět do třídy. Ve třídách dochází k častějšímu větrání, přizpůsobte proto oblečení dětí (např. teplejší mikiny, …) V prostorách školy se snažíme o minimalizování kontaktů mezi žáky různých tříd. Školní bufet je do odvolání mimo provoz. Žáci se o přestávkách zdržují mimo nutné případy ve třídě.

 

Prosíme o zvážení nutnosti vstupu rodičů či jiných dospělých osob do školy. Individuální konzultace s vyučujícím ve škole jsou při dodržení uvedených podmínek povoleny! Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně pohody a zdraví, vedení školy.


 

logo.jpg
logo.jpg

popis soubor velikost
Úprava rozvrhu - místnosti (od 30.11. do 4.12.2020).pdf Úprava rozvrhu - místnosti (od 30.11. do 4.12.2020).pdf 1,7 MB

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti