Organizace výuky 1. - 5. tříd od 30.11.

vloženo: 26. 11. 2020

Vážení rodiče,

uvádíme přehled informací a pokynů k výuce od 30. 11. 2020. Vzhledem ke složitosti situace je informací poměrně hodně. Prosíme o jejich pečlivé prostudování. V příloze této zprávy zasíláme také některé důležité dokumenty. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na třídní učitelku. Sledujte také pravidelně systém Bakaláři, kam vám budeme adresovat případné změny či další informace. 

 

Časový harmonogram a rozvrh hodin

Vyučování probíhá dle běžného rozvrhu, včetně odpolední výuky, nevyučuje se zpěv ani tělesná výchova. Tyto hodiny však neodpadají a budou využity dle rozhodnutí TU, například pro doplnění učiva z období distanční výuky či pobyt dětí venku. 

Vzhledem k nutnosti omezit setkávání různých tříd ve školní jídelně jsme v některých případech upravili konec vyučování a odchod žáků na oběd. Tabulku naleznete v příloze této zprávy. Rodiče, kteří si budou děti vyzvedávat (žáci nepůjdou do družiny), prosíme o vyzvednutí dětí před školou v dané časy dle tabulky.

 

Zájmové útvary, kroužky

Vzhledem k pravidlu dodržení homogenního složení skupin (nemísení dětí) se zájmové útvary a kroužky ve škole do odvolání konat nebudou.

 

Příchod do školy a odchod

Vstup do budovy školy bude žáků umožněn průběžně bez shlukování venku od 7:20, a to dle níže uvedených pokynů. Vstup doprovodu do budovy nebude umožněn. Organizováním vstupu budou v prvních dnech pověřeni pracovníci školy a bude probíhat několika vchody, respektive východy, dle následujícího rozpisu:

 

Boční vchod (prosklené dveře z ulice Havlíčkova)                            4.A, 5.C,

Vchod pro 1. stupeň (červené dveře z ulice Komenského)         1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C,

Vchod do budovy Hlaholu                                                                         5.A, 5.B, 4.D

Vchod z atria školy (zadní dveře ze školního dvora)                        3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.C

Vchod od tělocvičny gymnázia (zadní vstup do haly)                      5.D

 

Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, vstupují do budovy z atria školy, žáci 3.D, kteří jdou do ranní družiny, vstupují prosklenými dveřmi kolem bufetu.

 

Do školy žáci vstupují s již nasazenou rouškou. Po příchodu do budovy využijí žáci dezinfekčních stojanů pro dezinfekci rukou. V šatnách se přezují a převléknou a pokračují do třídy.

 

Školní družina a klub

Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky 1. – 3. tříd, a to ráno od 6:15, odpoledne do 17 hodin.

Školní družina využívá kmenových tříd. Toto platí pro všechny třídy (kromě 3.D) během ranní i odpolední družiny. Žáci 3. D budou využívat prostor Mediatéky pro ranní i odpolední družinu, příchod do Mediatéky bude obvyklým způsobem (skleněnými dveřmi kolem bufetu).

Ostatní třídy využívají pro příchod do ŠD a odchod z ní (včetně vyzvedávání dětí) vchod z atria školy (školní dvůr).

V odpoledních hodinách, cca od 15:30, může docházet ke slučování oddělení po ročnících. Z organizačních a personálních důvodů to umožňuje systém PES. Pokud se tak stane, bude na dveřích kmenové učebny vždy informace, kde se děti v daném okamžiku nacházejí. 

Prosíme rodiče o komunikaci s vychovatelkou školní družiny ohledně odchodů či vyzvedávání dětí.

Školní klub pro žáky 4. a 5. tříd funguje beze změn.

Případné dotazy směřujte na mail: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz

 

Školní jídelna

Organizaci oběda zajišťuje pro žáky v ŠD paní vychovatelka. Žáci, kteří do ŠD nechodí, navštěvují školní jídelnu sami. Vzhledem k doporučení MŠMT omezit kontakt dětí z různých tříd i ve školní jídelně bude docházet k posunům času odchodů na oběd u jednotlivých tříd. Plánované odchody tříd na oběd posíláme v příloze této zprávy.

Pozor! Pro odběr obědů je třeba obědy přihlásit na www.strava.cz, případně využijte telefonní číslo 325 512 374.

 

Hygienická opatření v provozu školy

Ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách během výuky, nosí všechny osoby (žáci, učitelé, rodiče …) ochranu úst a nosu (roušku, respirátor, šátek …).

Žáci mají s sebou náhradní roušku v igelitovém sáčku.

Po příchodu do školy využijí žáci dezinfekci u vchodu a umyvadlo ve třídách. Zvýšené hygieny dbají žáci především na toaletách a po návratu z ní zpět do třídy.

V kmenových třídách dochází k častějšímu větrání, přizpůsobte proto oblečení dětí (teplé mikiny, čepice …)

V prostorách školy se snažíme o minimalizování kontaktů mezi žáky různých tříd.

Prosíme o zvážení nutnosti vstupu rodičů či jiných dospělých osob do školy. Preferujeme vyzvedávání dětí až ve venkovních prostorách.


 

logo skoly.jpg
logo skoly.jpg

popis soubor velikost
Konec vyučování a odchody na oběd od 30.11.2020.pdf Konec vyučování a odchody na oběd od 30.11.2020.pdf 207,7 kB

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti