Informace pro rodiče žáků 1. stupně

vloženo: 31. 12. 2020

Vážení rodiče,

z nařízení MZ a MŠMT ČR se v pondělí 4. 1. 2021 vrací do škol pouze žáci 1. a 2. ročníků. Níže uvádíme základní informace k organizaci prezenční výuky 1. a 2. tříd, ale také distanční výuky 3. – 5. tříd. Uvedené informace budou platné až do odvolání.

 

1. a 2. ročník – prezenční výuka 

Rozvrh a dopolední výuka

Vyučování tříd probíhá dle běžného rozvrhu hodin, včetně časového rozvržení.

Všechny předměty, kromě anglického jazyka, vyučuje třídní učitel.

Anglický jazyk je vyučován dle rozvrhu ve skupinách daným vyučujícím AJ.

Třídní kolektivy se nedělí (kromě AJ), vyučování probíhá v kmenových učebnách.

Předměty TV a HV se nevyučují, o náplni těchto hodin vás informuje třídní učitel.

Příchod a odchod žáků do a ze školy probíhá hlavním vchodem do budovy 1. stupně, tedy červenými dveřmi od školní jídelny.

Hodnocení žáků, omlouvání absence a komunikace s vyučujícími probíhá standardně nastaveným způsobem jako v běžné prezenční výuce. 

 

Školní družina

Provoz školní družiny je zajištěn ráno od 6:15, odpoledne do 17 hodin.

Školní družina využívá kmenových tříd, oddělení se neslučují. Toto platí i pro ranní družinu, prostor Mediatéky nebude využíván.

Pro příchod do ŠD a odchod z ní (včetně vyzvedávání dětí) je využíván vchod z atria školy (školní dvůr).

Prosíme rodiče o komunikaci s vychovatelkou školní družiny ohledně odchodů či vyzvedávání dětí.

Případné dotazy směřujte na mail: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz

 

Školní jídelna

Pro žáky, kteří navštěvují prezenční výuku, bude jídelna otevřena. Organizaci oběda zajišťuje pro žáky v ŠD paní vychovatelka. Aby se žáci různých tříd v jídelně příliš nepotkávali, může být čas odchodu na oběd mírně posunutý. Žáci, kteří do ŠD nechodí, navštěvují školní jídelnu sami.

Pozor! Pro odběr obědů je třeba obědy přihlásit na www.strava.cz, případně využijte telefonní číslo 325 512 374.

 

Hygienická opatření v provozu školy

Ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách během výuky, nosí všechny osoby (žáci, učitelé, rodiče …) ochranu úst a nosu (roušku, respirátor, šátek …).

Žáci mají s sebou náhradní roušku v igelitovém sáčku.

Po příchodu do školy využijí žáci dezinfekci u vchodu a umyvadlo ve třídách. Zvýšené hygieny dbají žáci především na toaletách a po návratu z ní zpět do třídy.

V kmenových třídách dochází k častějšímu větrání, přizpůsobte proto oblečení dětí.

V prostorách školy se snažíme o minimalizování kontaktů mezi žáky různých tříd.

Prosíme o zvážení nutnosti vstupu rodičů či jiných dospělých osob do školy. Preferujeme vyzvedávání dětí až ve venkovních prostorách.

 

3. – 5. ročník – distanční výuka

Výuka probíhá především online formou v prostředí Google classroom. Připojení k online hodinám probíhá v jednotlivých kurzech obvyklým způsobem, tedy po kliknutí na odkaz v hlavičce daného kurzu. Rozvrhy online hodin naleznete dole pod článkem. Online hodiny jsou v rozvrhu zvýrazněny červeným stínováním a jsou povinné. V kompetenci třídní učitelky jsou drobné změny rozvrhu, které budou vždy včas oznámeny. Online výuka bude doplněna o zadávání samostatné práce prostřednictvím Google classroom nebo v aplikaci E-learning na webu školy. Konkrétnější pokyny obdržíte od třídních učitelek respektive vyučujících AJ. S dotazy, připomínkami či problémy se obracejte přímo na konkrétní vyučující.

 

Děkujeme za spolupráci!

 

Vedení školy


 

logo_nove.jpg
logo_nove.jpg

popis soubor velikost
Rozvrhy třídy leden 2021.pdf Rozvrhy třídy leden 2021.pdf 924,8 kB

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti