Zápis do 1. tříd proběhne v termínu 12. – 14. 4. 2021

vloženo: 02. 04. 2021

Zápis dětí do 1. tříd na školní rok 2021/2022 proběhne pouze administrativní formou bez účasti dítěte, a to v termínu od 12. 4. do 14. 4. 2021. V tyto dny můžete odevzdat žádost o přijetí a žádost o odklad školní docházky v kanceláři školy, a to vždy od 7:30 do 16 hodin. Odevzdání musí provést zákonný zástupce, nelze tedy akceptovat odevzdání starším sourozencem, babičkou atd. Jak postupovat?

 

Termín zápisu: 12. - 14. 4. 2021, vždy 7:30 - 16:00

Místo: kancelář ZŠ Komenského Nymburk

 1.    Vytiskněte si dokument Žádost o zápis dítěte, který vám byl zaslán elektronicky s potvrzením o přijetí online přihlášky. Doplňte do něj všechny údaje.

 2.    V případě, že žádáte o odklad, vytiskněte také dokument Žádost o odklad, který jste také obdrželi elektronicky. Doplňte všechny údaje.

 3.    Máte-li již k dispozici vyjádření poradenského zařízení a dětského lékaře k odkladu školní docházky, přiložte je k dalším dokumentům pro odevzdání u zápisu.

 4.    Pokud nemáte možnost žádosti vytisknout, budou pro vás připraveny k vyplnění také v místě zápisu (kancelář školy).

 5.    Pořiďte kopii rodného listu dítěte a přiložte k uvedeným dokumentům. Kopie nemusí být ověřena. Kopii lze pořídit také v kanceláři školy během zápisu.

 6.    Dostavte se v určený termín k zápisu.

 

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na níže uvedený kontakt.

 

 

Mgr. Ivan Mezlík

tel: 325519513

e-mail: mezlik@zs-komenskeho.cz


 

logo zápis.jpg
logo zápis.jpg


Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti