Organizace výuky 1. - 5. tříd od 12. 4. 2021 - 1. díl

vloženo: 14. 04. 2021

Vážení rodiče,

uvádíme první základní informace o průběhu výuky od 12. 4. 2021, především rozdělení tříd do týdenního rotačního systému, což vás, jako rodiče, zajímá asi nejvíce. Další podrobné pokyny pro vás intenzivně připravujeme a obdržíte je během čtvrtka 8. 4.

Vyučování od 12. 4. 2021 probíhá rotačním způsobem, kdy se v týdenních cyklech pravidelně střídá prezenční a distanční výuka.

 

Prezenční výuka probíhá dle rozvrhu, ale bez odpoledního vyučování. V den, kdy mají mít 4. a 5. třídy odpolední výuku, bude tato nahrazena 5. vyučovací hodinou, která bude využita dle uvážení třídního učitele (doplnění učiva, pobyt venku …). Většinu předmětů vyučuje třídní učitel, výjimkou je především výuka anglického jazyka a informatiky, u některých tříd další předměty. Konkrétní změny naleznete v rozvrzích tříd, které vám zítra zašleme a budou také zveřejněny na webu školy.

 

Rozvržení tříd pro prezenční výuku:

Od 12. 4. – lichý týden: 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D

Od 19. 4. – sudý týden: 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D

 

Distanční výuka probíhá beze změny dle nastavených pravidel a rozvrhů online výuky. Pokud by k nějakým změnám přece jen docházelo, budete informování třídním učitelem, případně vyučujícím anglického jazyka.

Školní jídelna zajistí obědy pouze pro žáky na prezenční výuce, obědy je třeba přihlásit na www.strava.cz, případně na telefonu 325512374.

Školní družina (ranní i odpolední) bude v provozu pro žáky v prezenční výuce

 

Naše škola je i nadále a zabezpečuje výuku dětí rodičů, kteří vykonávají vybrané profese. Jejich přehled uvádíme níže. Pokud máte zájem tuto službu využít, zajistěte si potvrzení od zaměstnavatele a pište na danzer@zs-komenskeho.cz.

 

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

logoškoly.jpg
logoškoly.jpg


Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti