Informace k návratu žáků 2.stupně do školy od 3.5.2021

vloženo: 30. 04. 2021

Vážení rodiče,

uvádíme přehled informací a pokynů k výuce od 3. 5. 2021. 

 

Organizace výuky od 3.5.2021

Od tohoto data budou do školy docházet žáci dle následujícího schématu:

Týden od 3.5. do 7.5.2021 – prezenční výuka (žáci 6.ročníku, žáci žáci 8.ročníku)

-          distanční výuka (žáci 7.ročníku, žáci 9.ročníku)

Týden od 10.5. do 14.5.2021 – prezenční výuka (žáci 7.ročníku, žáci 9.ročníku)

-          distanční výuka (žáci 6.ročníku, žáci 8.ročníku)

Týden od 17.5. do 21.5.2021 – prezenční výuka (žáci 6.ročníku, žáci žáci 8.ročníku)

-          distanční výuka (žáci 7.ročníku, žáci 9.ročníku)

Týden od 24.5. do 28.5.2021 – prezenční výuka (žáci 7.ročníku, žáci 9.ročníku)

-          distanční výuka (žáci 6.ročníku, žáci 8.ročníku)

V rámci distanční výuky budou probíhat online hodiny beze změny (tedy ve stejném množství a časovém rozvržení - jako doposud), ostatní hodiny budou plnit žáci pokyny a úkoly v rámci aplikace Google Classroom, tedy také podle dosavadního systému.

 

Příchod do školy

Vstup do budovy školy bude žáků umožněn od 7:20 bočním vchodem z ulice Havlíčkova, který je standardně určen pro ranní vstup žáků do budovy. Vstup do školy by měl být průběžný bez shlukování venku, žáci vstupují s již nasazenou rouškou. Po příchodu do budovy využijí žáci dezinfekčních stojanů pro dezinfekci rukou. K odložení oblečení a přezutí využijí žáci šatnu a odchází ihned do třídy.

 

Rozvrh hodin

Prezenční vyučování probíhá dle běžného rozvrhu, včetně odpolední výuky. Z nařízení Vlády se o hodinách Tv a Hv necvičí a nezpívá - tyto hodiny však neodpadají a budou využity dle rozhodnutí příslušných vyučujících například k teoretické výuce, k vycházce nebo jiným aktivitám. Z hygienických důvodů je upraven rozvrh místností určených pro výuku – žáci se budou méně stěhovat (nový rozpis bude uveřejněn v aktualitách na www). Žáci 7.-9.ročníku nebudou mít z důvodu různého složení tříd a ročníků volitelné předměty, výuka tedy končí ve středu ve 12:15.

 

Testování žáků – Antigenní testy

Testují se žáci účastnící se prezenční výuky, a to dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Žáci budou testováni testem Singclean. Testování proběhne v kmenové učebně během první vyučovací hodiny. Žáci, kteří nebudou přítomni v časech testování ve škole, se po svém příchodu do školy nahlásí v sekretariátu a budou otestování individuálně před odchodem na výuku. V odkazu naleznete ukázku, jak bude testování probíhat:  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4  Druh používaného testu se může podle okolností v budoucnosti změnit.

Testování se neprovádí u osob, které  absolvovaly z důvodu  onemocnění  COVID-19 izolaci  minimálně v rozsahu  podle  platného  mimořádného  opatření  Ministerstva  zdravotnictví  upravujícího  nařizování izolace  a  karantény  a  zároveň neuplynulo  více  než  90  dnů od  prvního  RT-PCR  testu  s pozitivním výsledkem.  Tuto  skutečnost  musí  žák  prokazatelně  doložit. (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atd. ). Pokud  ji  škole  nedoloží,  účastní se testování dle harmonogramu školy. 

 

Zájmové útvary, kroužky

Vzhledem k pravidlu dodržení homogenního složení skupin (nemísení dětí) se zájmové útvary a kroužky ve škole do odvolání konat nebudou.

 

Školní jídelna

Obědy jsou zajištěny pouze pro žáky, kteří mají aktuálně výuku ve škole. Pozor: Obědy je nutno si přihlásit přes objednávkový systém www.strava.cz nebo prostřednictvím počítače v jídelně (nedojde k tomu automaticky). Vzhledem k doporučení MŠMT omezit kontakt dětí z různých tříd i ve školní jídelně může docházet k posunům času odchodů na oběd u některých tříd.

 

Hygienická opatření v provozu školy

Ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách během výuky, nosí dospělé osoby respirátor ochranného standartu alespoň FFP2, žáci zdravotnickou roušku či respirátor daného typu. Po příchodu do školy využijí žáci dezinfekci u vchodu a umyvadlo ve třídách. Zvýšené hygieny dbají žáci především na toaletách a po návratu z ní zpět do třídy. Ve třídách bude docházet k častějšímu větrání, přizpůsobte proto oblečení dětí. V prostorách školy se snažíme o minimalizování kontaktů mezi žáky různých tříd. Školní bufet je do odvolání mimo provoz. Žáci se o přestávkách zdržují mimo nutné případy ve třídě.

 

Prosíme o zvážení nutnosti vstupu rodičů či jiných dospělých osob do školy. Individuální konzultace s vyučujícím ve škole jsou po dohodě a při dodržení uvedených podmínek umožněny! Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně pohody a zdraví, vedení školy.


 

logo skoly.jpg
logo skoly.jpg


Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti