1. stupeň - Informace o organizaci výuky od 17. 5. 2021

vloženo: 12. 05. 2021
 Vážení rodiče,
uvádíme základní informace o provozu školy od 17. 5. 2021.

- Do školy se vrací všichni žáci bez rotačního systému.
- Výuka probíhá dle standartního rozvrhu hodin, tedy včetně odpoledního vyučování.
- Výuka TV může probíhat pouze venku, a to bez roušek.
- Zůstává povinnost nosit ochranu úst  a nosu ve vnitřních prostorách školy (děti rouška, dospělí respirátor).
- Vstup žáků do školy probíhá dle běžného režimu.
- Žáci se testují jednou týdně (v pondělí) antigenními testy.
- Školní družina funguje standardně, ranní družina pro všechny děti v mediatéce, odpolední skupiny v učebnách dle
  původního rozmístění.
- Odchod žáků na oběd bude dle běžného rozvrhu hodin jednotlivých tříd, zkontrolujte, prosím, přihlášení obědů.
- Zájmové útvary jsou do konce školního roku zrušeny.
- Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče budou probíhat v původním nastavení, případné
  změny Vám oznámí daný vyučující.
- Termíny fotografování tříd zůstávají stejné, viz předchozí zpráva.

Hezké dny a hodně zdraví!

Ivan Mezlík

 

 

logo skoly.jpg
logo skoly.jpg


Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti