1. stupeň - Zahájení školního roku 2021/2022 a základní informace

vloženo: 27. 08. 2021

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021. Žáci 1. stupně vstupují do školy červenými dveřmi od budovy Hlaholu. První den žáci nevyužívají šatny a jdou rovnou do svých kmenových tříd.

Ve středu 1. září končí vyučování v 8:30, žáci přihlášeni do školní družiny mohou využít školní družinu do 12 hodin. Ranní družina bude také již v provozu.

O organizaci výuky 2. a 3. září informuje žáky a zákonné zástupce třídní učitelka.

Rozvrhy platné od pondělí 6. září budou zveřejněny na webu školy a v systému Bakaláři v pondělí 30. srpna.

Hygienická opatření

Pohyb ve společných vnitřních prostorách se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

Vyučování ve třídách probíhá bez roušek.

Vstup jiných osob (rodiče, doprovod …) do budovy školy je možný jen v odůvodněných a výjimečných případech, a to s respirátorem minimálně FFP2 či certifikovanou nanorouškou.

U vstupů do budov školy je umístěn dávkovač na dezinfekci rukou.

Testování žáků, prokazování bezinfekčnosti

Povinné testování žáků antigenními testy proběhne ve třídách pod dohledem pedagogického pracovníka ve dnech 1., 6. a 9. září., žáci 1. ročníku se testují 2., 6. a 9. září. Typ testu je obdobný, jako uplynulý školní rok.

Testovat se nemusí žáci, kteří v tištěné formě kopíí dokumentu, který si ponechá škola, prokáží ukončené očkování proti COVID-19 (14 dní po ukončení očkování), negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu).

 Další informace či případné změny oznámí vedení školy či třídní učitelka.


 

logo skoly.jpg
logo skoly.jpg


Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace
Prohlášení o přístupnosti