2. stupeň - Zahájení školního roku 2021/2022 a základní informace

vloženo: 26. 08. 2021

Vážení rodiče, s příchodem nového školního roku bychom vás chtěli informovat o následujících skutečnostech:

Ve středu 1. září končí vyučování v 8:30, ve čtvrtek 2. září proběhnou třídnické hodiny v kmenových učebnách a výuka bude ukončena ve 12:15. Od pátku 3. září bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Rozvrhy platné na letošní školní rok budou zveřejněny na webu školy a v systému Bakaláři v pondělí 30. srpna.

Hygienická opatření

Pohyb ve společných vnitřních prostorách školy se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, žáci starší 15 let nosí pouze respirátory.

Vyučování ve třídách probíhá bez roušek.

Vstup jiných osob do budovy školy je možný jen v odůvodněných a výjimečných případech, a to s respirátorem minimálně FFP2 či certifikovanou nanorouškou.

U vstupů do budov školy je umístěn dávkovač na dezinfekci rukou.

Testování žáků, prokazování bezinfekčnosti

Povinné testování žáků antigenními testy proběhne ve třídách pod dohledem pedagogického pracovníka ve dnech 1., 6. a 9. září. Typ testu je obdobný, jako uplynulý školní rok. Nebude-li daný žák v den testování ve škole, bude test proveden ihned po návratu do školy.

Testovat se nemusí žáci, kteří předají třídnímu učiteli v tištěné formě dokument prokazující ukončené očkování proti COVID-19 (14 dní po ukončení očkování) nebo negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Třídní učitelé si tento prokazující dokument ponechají.

 Další informace či případné změny oznámí vedení školy či třídní učitelé.


 

logo skoly.jpg
logo skoly.jpg


Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace
Prohlášení o přístupnosti