Školní jídelna

Informace-školní jídelna

 

Cena oběda se odvíjí od věku strávníka:            7  -  10 let   Kč 24.- od 1.9.2021

                                                                      11 – 14 let   Kč 26.- od 1.9.2021

                                                                      15 a více     Kč  34.- od 1.9.2021

                                                                       plná cena   Kč  67.- od 1.9.2021

 Placení stravného – na počátku stravování si každý strávník zakoupí čip a odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování. Úhrada za stravné je pouze bezhotovostně.

 

Bezhotovostní platby – trvalým příkazem na účet školy. Měsíční platbu provede banka z účtu plátce na základě trvalého příkazu nebo zasláním peněz z účtu na účet školy

 

 

Bankovní spojení: číslo  účtu šj. 236064975/0300

Variabilní symbol: je nutné vyzvednout v kanceláři školní jídelny

Termín platby: měsíčně předem do 20. dne v měsíci, nejpozději do 25. dne

 

Měsíční platby na 22 obědů činí: I.     7 – 10 let   528 Kč  (22 x 24-)

                                                     II.   11 – 14 let  572.- Kč (22 x 26.-)

                                                     III   15 a více    748- Kč (22 x 34.-)

 

Objednávky obědů – při zaplacení stravného není automaticky navolen oběd !!!!!!!

Je nutné zvolit číslo oběda na zvolené období. Strávník si hlídá odhlášky a volí obědy. Objednávání se provádí den dopředu nejpozději do 14 hodin a to pomocí čipu na boxu, přes internetové stránky www.strava.cz  nebo telefonicky na čísle 325 51 23 74.  Pokud strávník zapomene čip, lze změnu provést také v kanceláři. Přístup k internetovému objednávání stravy získáte v kanceláři ŠJ.

 

 

 


Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace
Prohlášení o přístupnosti