Školní jídelna

Školní jídelna, Komenského 1565, Nymburk

"budova Hlaholu" , Komenského 1565/11 , 288 02 Nymburk, Telefon: 325 512 374
 

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků a pracovníků ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Tyršova Nymburk. Vaří se dva až tři druhy jídel. Výdejní doba pro školská zařízení je  od 11.30 do 14.00 hodin. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jídla poskytovaná v rámci školního stravování jsou vždy konzumována v prostorách školní jídelny. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů, kdy je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče v době tomu určené. Pro další dny nepřítomnosti je nutno obědy odhlásit. Za neodhlášený oběd se neposkytuje náhrada. V dalších dnech nepřítomnosti žáka v základní škole lze stravu odebrat, ale musí být uhrazena v plné výši (cena potravin + provozní a osobní režie).

Výdej jídel do jídlonosičů je v době od 11.00  do 11.20 hodin.

 

Úhrada stravného

 

Pouze bezhotovostně:

1. trvalým příkazem na účet školy.

2. zasláním peněz z účtu na účet školy

 

Termín platby: měsíčně předem do 20. dne v měsíci, nejpozději do 25. dne

 

Bankovní spojení: čú. 236 064 975/0300

Variabilní symbol: vyzvednout v kanceláři školní jídelny

Prodej čipu pro nové strávníky:  od 7.00 hod. - 14. 00 hodin

Záloha na čip je v hotovosti Kč 115,-. Záloha bude strávníkům vyplacena zpět oproti nepoškozenému čipu po ukončení stravování ve školní jídelně, nejpozději do 2 měsíců.

 

Při přijetí platby je strávníkovi přihlášen oběd č.1 automaticky na zvolené období. Strávník si hlídá odhlášky a volí obědy.

Obědy lze odhlásit a navolit  - www.strava.cz

-          na tel. čísle 325 512 374

-          v kanceláři ŠJ Hlahol

-          u boxu ve ŠJ a to vždy den předem do 14 hodin

Ceny obědů

  1. I.                   7 -10 let     24,- Kč
  2. II.                 11 – 14 let   26,- Kč
  3. III.               15 a více   32,- Kč

 

 Placení stravného - pouze bezhotovostním převodem. Upozorňujeme na nutnost včasné platby, aby ste mohli včas obědy přihlásit.

Po – Pá od 6. 30 – 8. 30 hodin a od 11. 00 – 14. 00 hodin.

Platba  za skutečně odebrané obědy ve výdejně při ZŠ Tyršova Nymburk se provádí fakturou mezi ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Tyršova Nymburk.

Bezhotovostní platby – trvalým příkazem na účet školy. Měsíční platbu provede banka z účtu plátce  na základě trvalého příkazu.

Bankovní spojení:  zasílejte prosím všechny platby stravného na účet     236064975/0300

Variabilní symbol: je nutné vyzvednout v kanceláři školní jídelny

Termín platby: měsíčně předem do 20. dne v měsíci, nejpozději do 25. dne

 
Měsíční platby na 22 obědů činí:              

I.   7 – 10 let    528,- Kč

II. 11 – 14 let    572,- Kč

III. 15 a více      638,- Kč

Vyúčtování dle skutečně odebraných obědů bude prováděno v červnu a prosinci. Přeplatky se vrací na účet, ze kterého platba probíhala. Založení a zrušení bezhotovostní platby a změnu čísla účtu je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ.Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti