Prevence

Metodik prevence: Mgr. Petra Kořínková

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: dle dohody

Kontakt: korinkova@zs-komenskeho.cz

 

 

          Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na škole.

          Funkce a náplň práce metodika prevence je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.


          Podstatná část mé práce spočívá v poskytování odborné rady a pomoci nejen žákům ale i jejich rodičům. Zaměřuji se na pomoc zejména v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a na dalších projevech rizikového chování, které ovlivňují vzdělávání a výchovu žáků.

 

 

Aktuality:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na  zařízení zabývajících se prevencí v regionu:

 

Linka bezpečí               116 111                               pomoc@linkabezpeci.cz

Semiramis                   733 184 995                         mullerova@os-semiramis.cz

Centrum rodinného poradenství                                crp@os-semiramis.cz

Nízkoprahové centrum Nymburk                               nzdm.nbk@os-semiramis.cz

OSPOD – Nymburk       325 501 101                        mail@meu-nbk.cz

PPP Nymburk               325 512 667                        nymburk@pppsk.cz

 

Užitečné odkazy:

www.e-bezpeci.cz

www.sikana.org

www.minimalizacesikany.cz

www.linkabezpeci.cz

https://www.youtube.com/PolicieCZ

https://www.detstvibeznasili.cz

Dokumenty:

 


popis soubor velikost
Standardní činnosti školního metodika prevence.pdf Standardní činnosti školního metodika prevence.pdf 414,8 kB
Preventivní program 2020 2021.pdf Preventivní program 2020 2021.pdf 796,9 kB

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace
Prohlášení o přístupnosti