Prevence

Metodik prevence: Mgr. Petra Kořínková

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: dle dohody

Kontakt: korinkova@zs-komenskeho.cz

 

 

          Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na škole.

          Funkce a náplň práce metodika prevence je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.


          Podstatná část mé práce spočívá v poskytování odborné rady a pomoci nejen žákům ale i jejich rodičům. Zaměřuji se na pomoc zejména v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a na dalších projevech rizikového chování, které ovlivňují vzdělávání a výchovu žáků.

 

 

Aktuality:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na  zařízení zabývajících se prevencí v regionu:

 

Linka bezpečí               116 111                               pomoc@linkabezpeci.cz

Semiramis                   733 184 995                         mullerova@os-semiramis.cz

Centrum rodinného poradenství                                crp@os-semiramis.cz

Nízkoprahové centrum Nymburk                               nzdm.nbk@os-semiramis.cz

OSPOD – Nymburk       325 501 101                        mail@meu-nbk.cz

PPP Nymburk               325 512 667                        nymburk@pppsk.cz

 

Užitečné odkazy:

www.e-bezpeci.cz

www.sikana.org

www.minimalizacesikany.cz

www.linkabezpeci.cz

https://www.youtube.com/PolicieCZ

https://www.detstvibeznasili.cz

Dokumenty:

 


popis soubor velikost
Strategie předcházení školní neúspěšnosti.pdf Strategie předcházení školní neúspěšnosti.pdf 280,5 kB
Standardní činnosti školního metodika prevence.pdf Standardní činnosti školního metodika prevence.pdf 414,8 kB
Preventivní program 2020 2021.pdf Preventivní program 2020 2021.pdf 796,9 kB

Copyright © 2023 by ZŠ Komenského | Administrace
Prohlášení o přístupnosti