Zájmové útvary

Nabídka zájmových kroužků 2021/2022    při ZŠ Komenského Nymburk

S novým školním rokem si Vám dovolujeme nabídnout několik zájmových kroužků. V přehledu najdete název kroužku, jméno vedoucího, pro koho je kroužek určen. Pokud není uveden termín pravidelných schůzek, bude domluven na první informační schůzce. Přihlášky se odevzdávají u příslušného vedoucího kroužku. Práce v kroužcích probíhá od října do května, není-li stanoveno nebo domluveno jinak.

Všechny kroužky při ZŠ Komenského Nymburk jsou ZDARMA.

Kroužek stolního tenisu

pro žáky 3. až 9. roč., vedoucí: Mgr. Tomáš Kokojan

každou středu od 14:00 (mladší chlapci a děvčata, zpravidla 1.stupeň)

každou středu od 15:00 (starší chlapci a děvčata, zpravidla 2.stupeň)

první schůzka: 6.10.2021 u pingpongových stolů ve 3. patře od 14:00 hod.

 

 

Stolně-tenisový kroužek funguje ve dvou výkonnostních sekcích. Konkrétně se jedná o jednu tréninkovou jednotku za týden pro začátečníky a druhou pro pokročilejší a tím pádem i starší hráče zpravidla z 2. stupně. Hraje se na chodbě druhého a třetího patra nové budovy (4 stoly). Kroužek má ryze rekreační charakter. Pro velké zájemce o stolní tenis je posléze připravena nadstavbová možnost, a to pokračovat i ve vlastní závodní kariéře v Lokomotivě Nymburk (za poslední čtyři roky začalo nastupovat v mistrovských soutěžích již patnáct žáků naší školy). Kroužek má omezenou kapacitu, nezapomeňte se přihlásit včas.

 

Astronomický kroužek


pro žáky 2. až 9. roč., vedoucí: Vratislav Zákoutský

(E: zakoutsky.v@seznam.cz, 602397589)
termín schůzek bude domluven s ohledem na rozvrhy na 1. setkání

první schůzka:6.10.2021 (13:00-15:00)

Hlavní náplní je vlastní pozorování na školní hvězdárně. Jedná se především o pozorování Slunce. Dále jsou to základy astronomie, orientace na obloze, vesmír a jeho složení, planeta Země. Příležitostné večerní pozorování oblohy, exkurze na odborná astronomická pracoviště.

 

Sborový zpěv

pro žáky 1. stupně, vedoucí: Mgr. Kateřina Radoňová                        

každou středu 13:00 – 14:00 hod. místo bude upřesněno

 

Náplní kroužku je prohloubit v dětech pěvecké, rytmické cítění, naučit se nové písničky za doprovodu kytary a klavíru, děti samy se mohou doprovodit na jednoduché rytmické nástroje.

 

 

Kroužek aerobiku – dívky 3.-5. ročník

vedoucí: Mgr. Jana Vízková

 pondělí. 12:20 - 13:05 hod. v budově Hlaholu

Děvčata se naučí základní aerobní kroky, názvosloví a nacvičí jednoduché sestavy

(choreografie). Cílem je zlepšení fyzické kondice, koordinace pohybů a cvičení na hudbu.

Důraz je kladen na správné držení těla, správné posílení a protažení všech svalových

skupin.

 

Zdravotnický kroužek pro 2. -5. ročník

pro žáky 4. – 5. ročníku, vedoucí: Šárka Wagnerová         

 čtvrtek 12:25 – 13:10 hod. místo bude upřesněno

Děti se seznámí se základy první pomoci při různých poraněních a teoretické znalosti si vždy následně vyzkouší v praktických cvičeních. Cílem  kroužku je příprava žáků na soutěž mladých zdravotníků, která se každý rok koná.

 

Kroužek keramiky

pro žáky od 2.-5. ročníku, vedoucí: Mgr. Klára Čenovská, Mgr. Zdeňka Farníková            

1. skupina(Čenovská) :každé pondělí 12:45-13:30 hod.v keramické dílně v suterénu 1. stupně.

2. skupina(Farníková) :každé pondělí 13:45-14:45 hod.v keramické dílně v suterénu 1. stupně.

 

V tomto kroužku se děti učí pracovat s keramickou hlínou různými způsoby, vytváří jednoduché i náročnější výrobky, využívají své fantazie k dotvoření a barevnému zpracování.

 

Zábavné tvoření

pro žáky 1. – 2. ročníku, vedoucí:Mgr. Barbora Tykvová        

čtvrtek pondělí 12:30-13:30 hod.v keramické dílně v suterénu 1. stupně.

Kreslení, malování a tvořenívšeho druhu s různým materiálem.

 

 

Angličtina pro třeťáky

pro žáky 2. ročníku, vedoucí:Mgr. Jitka Kizeková  

pátek 13:30-14:30 hod.v jazykové učebně (0304)

Formou zábavných aktivit a her, budeme procvičovat a rozvíjet znalosti získané ve škole. Cílem bude získání jistoty při komunikaci v angličtině a rozvíjení slovní zásoby.

 

 

Badatelský kroužek

pro žáky 1. stupně, vedoucí:Mgr.Kateřina Radoňová

pátek 14:00 -15:00 hod. místo bude upřesněno, za pěkného počasí budeme venku

Kroužek je zaměřen na zkoumání, pozorování a rozvoj logického myšlení. Budeme provádět jednoduché pokusy, hrát logické hry, bádat venku a poznávat přírodu.

 

Míčové hry

 

pro žáky 2. až 5. roč., vedoucí: Mgr. Michaela Bydžovská

 

čtvrtek 13:15 – 14:00 ve sportovní  hale ZŠ.

 

Žáci mohou docházet jednou nebo dvakrát týdně. Náplní kroužku je všestranný rozvoj pohybových dovedností zaměřený především na práci s míčem. Žáci se seznámí v průběhu roku s následujícími sporty – basketbal, volejbal, fotbal, florbal, házená, rugby.

Kroužek sportovní gymnastiky - dívky

vedoucí: Mgr. J. Skořepová

Trénujeme:                 starší v pondělí 15:30 – 17:30 a v pátek 13:00 – 15:00

                      mladší v úterý 15:00 – 17:00 a ve čtvrtek 14:00 – 15:40

V případě volných míst probíhá nábor nových cvičenek z 1. ročníku během října

na úterním a čtvrtečním tréninku.

 

Náplní kroužku je rozvoj všeobecné sportovní zdatnosti, získání dobrých cvičebních

návyků. Cvičíme na čtyřech různých nářadích – přeskok, hrazda, prostná a kladina.

Účastníme se soutěže TeamGym a soutěže všestrannosti, jejíž součástí jsou gymnastické

sestavy na uvedených nářadích.

 

 

 

 

 

 

 

Sportuj ve škole – míčové hry

pro žáky 2. až 5. roč., vedoucí: Mgr. Michaela Bydžovská

každé  úterý a čtvrtek 13:15 – 14:00 ve sportovní  hale ZŠ.

 

Žáci mohou docházet jednou nebo dvakrát týdně. Náplní kroužku je všestranný rozvoj pohybových dovedností zaměřený především na práci s míčem. Žáci se seznámí v průběhu roku s následujícími sporty – basketbal, volejbal, fotbal, florbal, házená, rugby.

 

 

                                  Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

       Komenského 589 – příspěvková organizace

 

 

  Přihláška do zájmového útvaru (kroužku)

 

                            Školní rok: 2019/20

 

 

Název zájmového útvaru: ____________________________  

 

Jméno žáka: ___________________________       Třída: ______

 

Telefonický kontakt na rodiče:____________________

 

Provoz kroužků je stanoven od října do května daného školního roku.

 

Dne: __________       Podpis zákonného zástupce: ______________


popis soubor velikost
kroužky 2021.pdf kroužky 2021.pdf 234,0 kB

Copyright © 2022 by ZŠ Komenského | Administrace
Prohlášení o přístupnosti