Zájmové útvary

Nabídka zájmových kroužků 2022/2023    při ZŠ Komenského Nymburk

 

S novým školním rokem si Vám dovolujeme nabídnout několik zájmových kroužků. V přehledu najdete název kroužku, jméno vedoucího, pro koho je kroužek určen. Pokud není uveden termín pravidelných schůzek, bude domluven na první informační schůzce. Přihlášky se odevzdávají u příslušného vedoucího kroužku. Práce v kroužcích probíhá od října do května, není-li stanoveno nebo domluveno jinak. Všechny kroužky při ZŠ Komenského Nymburk jsou ZDARMA.

Kroužek stolního tenisu

pro žáky 3. až 9. roč., vedoucí: Mgr. Tomáš Kokojan

kapacita kroužku omezena na 10 dětí ve skupině

každou středu od 14:15 (mladší chlapci a děvčata, zpravidla 1.stupeň)

každou středu od 15:00 (starší chlapci a děvčata, zpravidla 2.stupeň)

první schůzka: 5.10.2022 u pingpongových stolů ve 3. patře budovy 2.stupně od 14:15 hod.

 

 

Stolně-tenisový kroužek funguje ve dvou výkonnostních sekcích. Konkrétně se jedná o jednu tréninkovou jednotku za týden pro začátečníky a druhou pro pokročilejší a tím pádem i starší hráče zpravidla z 2. stupně. Hraje se na chodbě druhého a třetího patra nové budovy (3 stoly).

 

Astronomický kroužek


pro žáky 2. až 9. roč., vedoucí: Vratislav Zákoutský

(E: zakoutsky.v@seznam.cz, 602397589)
každé pondělí od 13:45 (v případě většího zájmu 2.skupina od 14:30)

první schůzka: 3.10.2022 (13:45 u vrátnice školy)

Hlavní náplní je vlastní pozorování na školní hvězdárně. Jedná se především o pozorování Slunce. Dále jsou to základy astronomie, orientace na obloze, vesmír a jeho složení, planeta Země. Příležitostné večerní pozorování oblohy, exkurze na odborná astronomická pracoviště.

 

Sborový zpěv

pro žáky 1. stupně, vedoucí: Mgr. Kateřina Hanousková 

každé pondělí 13:00 – 14:00 hod. v auditoriu

 

Náplní kroužku je prohloubit v dětech pěvecké, rytmické cítění, naučit se nové písničky za doprovodu kytary a klavíru, děti samy se mohou doprovodit na jednoduché rytmické nástroje.

 

Kroužek sportovní gymnastiky – dívky

vedoucí: Mgr. J. Skořepová

Trénujeme:                 starší v pondělí 15:30 – 17:30 a v pátek 13:00 – 15:00

                                   mladší v úterý 15:45 – 17:30 a ve čtvrtek 14:00 – 15:40

V případě volných míst probíhá nábor nových cvičenek z 1. ročníku během října

na úterním a čtvrtečním tréninku. Náplní kroužku je rozvoj všeobecné sportovní zdatnosti,

získání dobrých cvičebních návyků. Účastníme se soutěže TeamGym a soutěž

všestrannosti, jejíž součástí jsou gymnastické sestavy na uvedených nářadích.

 

Kroužek keramiky

pro žáky  2. – 9.  ročníku,  vedoucí: Mgr. Klára Čenovská, Mgr. Zdeňka Farníková              

1.skupina (Čenovská, Clynes) každé pondělí 12:45-13:30 v keramické dílně v suterénu 1.stupně

2.skupina (Farníková) každé pondělí 13:45-14:45 v keramické dílně v suterénu 1.stupně

 

V tomto kroužku se děti učí pracovat s keramickou hlínou různými způsoby, vytváří jednoduché i náročnější výrobky, využívají své fantazie k dotvoření a barevnému zpracování.

 

Zábavné tvoření

pro žáky 1. a 2.  ročníku, vedoucí: Mgr. Barbora Tykvová

1. ročník – každé úterý 12:25 - 13:10 hod. (v keramické dílně)

2. ročník – každé úterý 13:15 - 14:00 hod. (v keramické dílně)

 

Kreslení, malování a tvoření všeho druhu a s různým materiálem. Tvořit budeme z přírodních materiálů - z listí, šišek, kaštanů, kamínků včetně kreslení, malování, stříhání, lepení, skládání a modelování. Věnovat se budeme i tematické tvorbě podle ročních období, zážitků i svátků, např. Mikuláše, Vánoc i Velikonoc. Vše zábavně a nenuceně.

 

Kroužek zumby – dívky

pro dívky 1. – 5. ročníku, vedoucí: Mgr. Nikola Křížková

každé pondělí 13:15 – 14:15, budova Hlaholu

 

Moderní a zábavné taneční cvičení pro dívky. Naučíme se jednoduché kroky a pohyby s hudbou a zvládneme určitě i složitější sestavy. Unavíme se, zatančíme, ale hlavně to bude zábava.

 

Angličtina pro třeťáky
pro žáky 3. ročníku, vedoucí: Mgr. Jitka Kizeková

každé úterý 13:00 - 13:45 v jazykové učebně  (0304)

Formou zábavných aktivit a her budeme procvičovat a rozvíjet znalosti získané ve škole. Cílem bude získání jistoty při komunikaci v angličtině a rozšíření slovní zásoby.

 

 

 

Hravá angličtina

Pro  pro  žáky 3. ročníku, vedoucí: Monika Mašatová

Ka   každý čtvrtek 12:25 - 13:10, místo bude upřesněno

ěti

Děti si vytvoří kladný vztah k anglickému jazyku a naučí se základy jazyka a témata z výuky hravou formou. Pomocí her, písniček a doplňovaček se budou děti učit a procvičovat si anglický jazyk. Chybět nebude anglické divadlo nebo písničky.

 

Angličtina na počítačích

pro žáky 4. – 5. ročníku, vedoucí: Mgr. Eva Mašatová

každé čtvrtek 12:25 - 13:10 v jazykové učebně 0310 s mobilní PC učebnou

Na kroužku se budeme pomocí výukových programů, PC her, doplňovaček, učit a

procvičovat anglická slovíčka a slovní spojení. Zároveň přirozeně formou her trénovat

čtení s porozuměním, poslech i psaní. Cíleným využitím PC rozvineme kladný vztah k anglickému jazyku.

 

Angličtina pro třeťáky
pro žáky 4. ročníku, vedoucí: Pavla Clynes

každý čtvrtek 12:40 - 13:25 v učebně  0307

 

Formou zábavných aktivit a her budeme procvičovat a rozvíjet znalosti získané ve škole. Cílem bude získání jistoty při komunikaci v angličtině a rozšíření slovní zásoby.

 

Hravá dětská jóga s angličtinou

pro žáky 1. - 3. ročníku, vedoucí: Mgr. Eva Mašatová

každou středu 12:25 - 13:10 v učebně  0209

 

Jógové cvičení pro děti podporuje přirozený rozvoj dítěte, vede k odreagování,

k uvolnění…Děti se po celém dnu se protáhnou a zklidní. Zároveň se přirozeně

prostřednictvím pohybu, her a písniček budou učit anglicky.

Pohyb a hry pomáhají dětem odbourat ostych a motivují je k dalšímu učení angličtiny.


popis soubor velikost
Leták_kroužky 2022-2023 + přihláška Leták_kroužky 2022-2023 + přihláška 73,1 kB

Copyright © 2023 by ZŠ Komenského | Administrace
Prohlášení o přístupnosti