Školní družina

 


 

 

Školní družina je pro děti 1. - 3. tříd Každý všední den od 6:15 hodin přicházejí děti na ranní činnosti do Mediatéky.

/sloučené oddělení/ v 7:30hod. odcházejí s vychovatelkou do šaten.


Od 11:20 hod. a od 12:15 hod. jsou děti na obědě ve školní  jídelně / Hlahol/.

 

Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost v jednotlivých odděleních.

 

Vyzvedávání dětí

   -  vyzvedává rodič nebo osoba uvedená v Zápisním lístku VCHODEM Z ATRIA

 

   - dítě odchází samo v dobu určenou rodičem na Zápisním lístku nebo lístečku

                                                          vchodem z atria       

                                               


Během odpoledne dochází ke slučování oddělení, od 13:30 hod./1. A/  a v 15:30 hod. vychovatelky přechází s dětmi do Mediatéky / sloučené oddělení /

 

Vyzvedávání dětí z mediatéky – vchodem z atria. Provoz ŠD je ukončen do 17.00 hod. v Mediatéce


Tel.: 325 519 517    MEDIATÉKA / VEDOUCÍ VYCHOVATELKA


 Fotografie a články z akcí a projektů ŠD+ŠK můžete  prohlížet

   na Facebooku - Školní družina a klub ZŠ Komenského NB

 

 Vaše dotazy  můžete psát na  email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz


   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

školní rok 2022 -23                

Oddělení                                         vychovatelka                                     

I. oddělení              

Caňkářová  Táňa

  I. D

Mediatéka

II. oddělení                

Černá Eva

  II. A + II. C

ve třídě II. A

III. oddělení                

Vurmová Kateřina

  I. A                 

ve třídě I. A

IV. oddělení                

Pilařová Markéta

  I. B

ve třídě I. B

V. oddělení              

Pavlíková Martina                   

  II. B +II. C  

ve třídě II. C

VI. oddělení                

Kozáková Zuzana

  III. A   + III. C

ve třídě III. A

VII. oddělení

Jakoubková Marie         

   III. B  + III. C

ve třídě III. B

VIII. oddělení 

Aubrechtová Simona

  I. C

ve třídě I. C

     

  

  

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2023 by ZŠ Komenského | Administrace
Prohlášení o přístupnosti