Školní družina

 

30. června 2022 - provoz školní družiny pouze ráno 6:15 - 7:45 hod.

 

 

Školní družina je pro děti 1. - 3. tříd  a oddělení v MediatéceKaždý všední den od 6:15 hodin přicházejí děti na ranní činnosti do Mediatéky.

/sloučené oddělení/ v 7:30hod. odcházejí s vychovatelkou do šaten.


Od 11:20 hod. a od 12:15 hod. jsou děti na obědě ve školní  jídelně / Hlahol/.

 

Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost v jednotlivých odděleních.

 

Vyzvedávání dětí

   -  vyzvedává rodič nebo osoba uvedená v Zápisním lístku VCHODEM Z ATRIA

 

   - dítě odchází samo v dobu určenou rodičem na Zápisním lístku nebo lístečku

                                                          vchodem z atria       

                                               


Během odpoledne dochází ke slučování oddělení, od 15:30 hod. vychovatelky přechází s dětmi do Mediatéky / sloučené oddělení /

 

Vyzvedávání dětí z mediatéky – vchodem z atria. Provoz ŠD je ukončen do 17.00 hod. v Mediatéce


Tel.: 325 519 517    MEDIATÉKA / VEDOUCÍ VYCHOVATELKA


 Fotografie a články z akcí a projektů ŠD+ŠK můžete  prohlížet

   na Facebooku - Školní družina a klub ZŠ Komenského NB

 

 Vaše dotazy  můžete psát na  email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz


   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     

  

Oddělení                                         vychovatelka                                     

I. oddělení              

Caňkářová  Táňa

   IV. a V. třídy

Mediatéka

II. oddělení                

Černá Eva

   I. A

ve třídě I. A

III. oddělení            

Kateřina Vurmová

   I. C                

ve třidě III. A

IV. oddělení                

Pilařová Markéta

   III. C + III. A

ve třídě III. C

V. oddělení              

Pavlíková Martina                   

   I. B  

ve třídě I. B

VI. oddělení                

Kozáková Zuzana

   II. A   + II. C

ve třídě II. A

VII. oddělení

Jakoubková Marie         

   II. B  + II. C

ve třídě II. B

VIII. oddělení 

Aubrechtová Simona

   III. B+ III. A

ve třídě III. B

  

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2022 by ZŠ Komenského | Administrace
Prohlášení o přístupnosti