Školní družina

30. června 2021 je provoz školní družiny pouze od 6:15 do 7 :45hod.

 

Školní družina je pro děti 1. - 3. tříd  

 -ve školním roce 21-22 budeme otevírat  oddělení pro  děti IV. tříd, které dojíždí a mají ve školní družině sourozence. Oddělení bude v Mediatéce.


Každý všední den od 6:15 hodin přicházejí děti na ranní činnosti do Mediatéky.

/sloučené oddělení/ v 7:30hod. odcházejí s vychovatelkou do šaten.


Od 11:20 hod. a od 12:15 hod. jsou děti na obědě ve školní  jídelně / Hlahol/.

 

Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost v jednotlivých odděleních.

 

Vyzvedávání dětí

   -  vyzvedává rodič nebo osoba uvedená v Zápisním lístku VCHODEM Z ATRIA

 

   - dítě odchází samo v dobu určenou rodičem na Zápisním lístku nebo lístečku

                                                          vchodem z atria       

                                               


Během odpoledne dochází ke slučování oddělení, od 15:20 hod. vychovatelky přechází s dětmi do Mediatéky / sloučené oddělení /

 

Vyzvedávání dětí z mediatéky – vchodem z atria. Provoz ŠD je ukončen do 17.00 hod. v Mediatéce


Tel.: 325 519 517    MEDIATÉKA / VEDOUCÍ VYCHOVATELKA


 Fotografie a články z akcí a projektů ŠD+ŠK můžete  prohlížet

   na Facebooku - Školní družina a klub ZŠ Komenského NB

 

 Vaše dotazy  můžete psát na  email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz


   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     

  

  

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti