Školní družina


 

Vážení rodiče

                         od 7. 12. 2020                                 

Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky 1. – 3. tříd. Ráno od 6:15hod. odpoledne do 17 hodin.

Pro příchod do ŠD a odchod z ní (včetně vyzvedávání dětí)  je určen vchod z atria školy (školní dvůr).

Pouze III.D má odpolední družinu v Mediatéce.

 

Od 15:30hod. dochází ke slučování oddělení po ročnících. Z organizačních a personálních důvodů to umožňuje systém PES. 

Do školy žáci vstupují s již nasazenou rouškou. Po příchodu do budovy využijí žáci dezinfekčních stojanů pro dezinfekci rukou.

 

Prosíme, nezvoňte na  zvonky u hlavního vchodu.

  

informace u vychovatelek nebo na sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz

                                   

 

 

 

Tel.: 325 519 517    MEDIATÉKA / VEDOUCÍ VYCHOVATELKA

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*aktuální informace  o akcích šd na nástěnkách u oddělení + letáčky

 *obědy – ve školní jídelně /Hlahol/

/ pokud dítě zapomene čip, může si v jídelně vytisknout náhradní stravenku ... musí zadat  heslo svého účtu/

 *podle uvážení rodičů – náhradní oblečení do atria / budou si nechávat v sáčku v šatně

 *všechny věci je nutné podepsat  /  pro případ záměny ..

  *při pobytu ve školní družině se děti řídí školním řádem                                                                                    

  *do školní družiny  nenoste tablet  a mobilní telefon  /za účelem hry/


 


 

 školní rok 2020 -21              

Oddělení                                                                 vychovatelka                                        

I. oddělení              

Caňkářová  Táňa

   III. D

Mediatéka

II. oddělení                

Černá Eva

   III. A + III. B

ve třídě III. A

III. oddělení                

Jelínková Milena

   II.A                 

ve třídě II. A

IV. oddělení                

Pilařová Markéta

   II. C

ve třídě II.C

V. oddělení              

Pavlíková Martina                   

   III. C +III. B  

ve třídě III. C

VI. oddělení                

Kozáková Zuzana

   I.A   + I.C

ve třídě I. A

VII. oddělení

Jakoubková Marie         

   I. B  + I.C   

ve třídě I. B

VIII. oddělení 

Aubrechtová Simona

   II. B

ve třídě II. B


  

 Fotografie a články z akcí a projektů ŠD+ŠK můžete  prohlížet

   na Facebooku - Školní družina a klub ZŠ Komenského NB

 

 Vaše dotazy  můžete psát na  email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz


 

 

 

 


Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti