Školní družinaVážení rodiče,

 Do 15:30 hod. vyzvedávejte děti  / v roušce/ vchodem z atria.

 Od 15:30 hod. vchodem do šd.

Prosíme, nezvoňte na  zvonky u hlavního vchodu.

  

                                   

Školní družina je pro děti 1. - 3. tříd  

 
Každý všední den od 6:15 hodin přicházejí děti na ranní činnosti do Mediatéky.

/sloučené oddělení/ v 7:30hod. odcházejí s vychovatelkou do šaten.


Od 11:20 hod. a od 12:15 hod. jsou děti na obědě ve školní  jídelně / Hlahol/.

 

Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost v jednotlivých odděleních.

 

Vyzvedávání dětí

   - dítě odchází samo v dobu určenou rodičem na zápisním lístku nebo lístečku

                                                          vchodem ze školního dvora                                                      

- po dohodě s vychovatelkou – při pobytu  v atriu                         

- nebo po zájmové činnosti v kmenovém oddělení v 15:30hod.

                                              vychovatelka  odvede děti  ke vchodu z Havlíčkovy ulice


Během odpoledne dochází ke slučování oddělení, od 15:30 hod. vychovatelky přechází s dětmi do Mediatéky / sloučené oddělení /

 

Vyzvedávání dětí z mediatéky – na zvonek

Provoz ŠD je ukončen do 17.00 hod. v Mediatéce

 

Tel.: 325 519 517    MEDIATÉKA / VEDOUCÍ VYCHOVATELKA

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*aktuální informace  o akcích šd na nástěnkách u oddělení + letáčky

 *obědy – ve školní jídelně /Hlahol/

/ pokud dítě zapomene čip, může si v jídelně vytisknout náhradní stravenku ... musí zadat  heslo svého účtu/

 *podle uvážení rodičů – náhradní oblečení do atria / budou si nechávat v sáčku v šatně

 *všechny věci je nutné podepsat  /  pro případ záměny ..

  *při pobytu ve školní družině se děti řídí školním řádem                                                                                    

  *do školní družiny  nenoste tablet  a mobilní telefon  /za účelem hry/


 


 

 školní rok 2020 -21              

Oddělení                                                                 vychovatelka                                        

I. oddělení              

Caňkářová  Táňa

   III. D

Mediatéka

II. oddělení                

Černá Eva

   III. A + III. B

ve třídě III. A

III. oddělení                

Jelínková Milena

   II.A                 

ve třídě II. A

IV. oddělení                

Pilařová Markéta

   II. C

ve třídě II.C

V. oddělení              

Pavlíková Martina                   

   III. C +III. B  

ve třídě III. C

VI. oddělení                

Kozáková Zuzana

   I.A   + I.C

ve třídě I. A

VII. oddělení

Jakoubková Marie         

   I. B  + I.C   

ve třídě I. B

VIII. oddělení 

Aubrechtová Simona

   II. B

ve třídě II. B


  

 Fotografie a články z akcí a projektů ŠD+ŠK můžete  prohlížet

   na Facebooku - Školní družina a klub ZŠ Komenského NB

 

 Vaše dotazy  můžete psát na  email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz


 

 

 

 


Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti