Školní družina

Pro zájemce o docházku do školní družiny šk. rok 2020-21

             žádost o docházku do šd  můžete posílat na  sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz

              Jméno    Příjmení     třída 2020-21  

           

                                    

Školní družina je pro děti 1.-3. tříd  
Každý všední den od 6:15 hodin přicházejí děti na ranní činnosti do Mediatéky.
V 7:30hod. odcházejí s vychovatelkou do šaten na hlavní budovu školy .
Od 11:20 hod. a od 12:15 hod. jsou děti na obědě ve školní  jídelně / Hlahol/.

Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnostv jednotlivých odděleních a činnost zájmových kroužků.
Během odpoledne dochází ke slučování oddělení, od 15:30 hod.vychovatelky přechází s dětmi do Mediatéky.

Provoz ŠD je ukončen do 17.00 hod. v Mediatéce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*aktuální informace  o akcích šd na nástěnkách u oddělení + letáčky

 *obědy – ve školní jídelně /Hlahol/

/ pokud dítě zapomene čip, může si v jídelně vytisknout náhradní stravenku ... musí zadat  heslo svého účtu/

 *podle uvážení rodičů – náhradní oblečení do atria / budou si nechávat v sáčku v šatně

 *všechny věci je nutné podepsat  /  pro případ záměny ..

  *při pobytu ve školní družině se děti řídí školním řádem                                                                                    

  *do školní družiny  nenoste tablet  a mobilní telefon  /za účelem hry/


 


 

 školní rok 2019 -20                

Oddělení        vychovatelka                                     

I. oddělení              

Caňkářová  Táňa

   I. A

Mediatéka

II. oddělení                

Černá Eva

   II. A + II. B

ve třídě II. A

III. oddělení                

Jelínková Milena

   III.C + III.B + III.A                 

ve třídě I. A

IV. oddělení                

Pilařová Markéta

   I. B

ve třídě I. B

V. oddělení              

Pavlíková Martina                   

   II. C +II. B  

ve třídě II. C

VI. oddělení                

Kozáková Zuzana

   III.A   + II.D

ve třídě III. A

VII. oddělení

Jakoubková Marie         

   III. B  + III.D    

ve třídě III. B

VIII. oddělení 

Aubrechtová Simona

   I. B

ve třídě I. B


  

 Fotografie a články z akcí a projektů ŠD+ŠK můžete  prohlížet na  

 

 na Facebooku - Školní družina a klub ZŠ Komenského NB

 

 Vaše dotazy  můžete psát na  email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz


 

 

 

 


Copyright © 2020 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti