Poradenské služby - kontakty

Poradenské služby - kontakty

Školní psycholog

PhDr. Dana Marková

Kontakt – markovad@email.cz , 325 519 583 – kabinet, mobil  776 164 501

Pracovní doba: pondělí: 7.30 - 18.00, v jiné dny po objednání

Konzultace probíhají po předchozí domluvě, krizová intervence okamžitě.

 

Školní speciální pedagog

Mgr. Soňa Janelová

Kontakt –  sona.janelova@seznam.cz, mobil  775 612 934

Konzultační hodiny pro rodiče: pondělí a úterý, po předchozí telefonické či emailové domluvě

            

Výchovné poradenství na 1. stupni, problematika žáků se specifickými poruchami učení a chování

Mgr. Jitka Kuhnová

Kontakt - kuhnova@zs-komenskeho.cz , 325 519 525 – kabinet výchovného poradenství

Konzultační hodiny: středa - 9.45 - 10.30, vhodné je předem se objednat, případně se domluvit na jiném termínu

 

Kariérové a výchovné poradenství na 2. stupni

Mgr. Jan Šimon

Kontakt - simon@zs-komenskeho.cz , 325 519 533

Konzultační hodiny: středa – 9.45 – 10.25, vhodné je předem se objednat, případně se domluvit na jiném termínu

 

Metodik prevence

Mgr. Petra Kořínková

Kontakt – korinkova@zs-komenskeho.cz , 325 519 515 – sborovna 2. stupně

Termín schůzky je třeba domluvit.


 

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti