Přijímací zkoušky na SŠ - leták leden 2020

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2019/2020

 • Žáci podávají maximálně DVĚ PŘIHLÁŠKY (obě přihlášky se vyplňují stejně – nezaměňovat pořadí škol!!)
 • Termín odevzdání: nejpozději 1. března 2020

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠ

 • Obdrží žáci společně s vysvědčením 30. ledna 2020
 • Rodiče zkontrolují vytištěné údaje a obstarají alespoň 2 kopie

Postup vyplňování a odevzdávání přihlášek:

1. po obdržení si žáci obstarají kopie přihlášky

2. společně s rodiči vyplní dvě střední školy, kam chtějí přihlášku podat

3. vyplní dvě přihlášky – na obě uvedou stejné pořadí škol

4. žák donese přihlášky ke kontrole výchovnému poradci (nejpozději 20. února!!!), který obstará razítko a podpis ředitele a přihlášky mu vrátí

5. je-li potřeba, obstará si žák na přihlášku lékařské potvrzení

6. žák (nebo zákonný zástupce) doručí nebo pošle doporučeně poštou přihlášky na střední školy

-pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické)

Jednotné přijímací zkoušky:

 • Všichni žáci, kteří se hlásí na obor s maturitní zkouškou, budou konat státní (jednotné) přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Pokud si žák podá přihlášky na dva obory zakončené maturitní zkouškou, má možnost konat jednotné přijímací zkoušky na obou středních školách (ve dvou termínech – 14. a 15. dubna)

è Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání zašle oběma SŠ ten lepší výsledek

 • V případě nedostavení se na přijímací zkoušku ze závažných důvodů nutnost písemné omluvy nejpozději do 3 pracovních dnů

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • Obdrží žáci 30. ledna 2020 společně s vysvědčením
 • Je originál, nesmí se kopírovat, prosím důkladně uschovat (v případě ztráty kontaktujte výchovného poradce)
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání à tím střední škole potvrdí, že zde chce studovat

 

CO V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA SŠ?

 • Možnost podání odvolání
 • Podává se řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení o nepřijetí

 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Počet kol přijímacího řízení není omezen à zcela v režii střední školy
 • Možno podat neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola

 

Důležité odkazy:

www.atlasskolstvi.cz; www.cermat.cz;

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://zs-komenskeho.cz/vychovne-poradenstvi/  

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:

Mgr. Jan Šimon, výchovný poradce, tel. 325 519 533, email: simon@zs-komenskeho.cz


 

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti