Má Vaše dítě problémy ve škole? (informace k IVP)

Určitě se co nejdříve obraťte na třídní učitelku, popř. učitele předmětu, ve kterém má Vaše dítě problémy. Schůzku si můžete domluvit i s výchovnou poradkyní. Ve většině případů je školou doporučeno vyšetření odborníky v pedagogicko – psychologické poradně (PPP). V případě, že s vyšetřením souhlasíte, je třeba dále postupovat takto:

  1. Třídní učitel vypíše pro PPP zprávu o Vašem dítěti, kterou podepíšete a dojdete si do PPP objednat termín vyšetření.
  2. Po vyšetření předáte zprávu do školy třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci.
  3. Výchovný poradce zprávu prostuduje a řekne Vám, co dál.
  4. Pokud bude z PPP doporučeno vytvoření IVP (individuálního vzdělávacího plánu), je třeba požádat o něj vyplněním žádosti o IVP.
  5. Výchovný poradce společně s ostatními vyučujícími vytvoří IVP, k jehož podepsání budete společně s Vaším dítětem pozváni. Bude Vám vystavena kopie IVP.
  6. Můžete se kdykoliv informovat na účinnost opatření, zároveň však také musíte sami plnit navrhovaná opatření.
  7. Zpráva z vyšetření v PPP je platná po určitou dobu (většinou na dobu 2 let, u mladších dětí i na 1 rok), proto je třeba se v PPP včas znovu objednat na kontrolní vyšetření.

 


 

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti